Betydligt svårare att åka bil till Ryssland

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
22.5.2023 | Meddelande

Finländsk trafikförsäkring fungerar inte i Ryssland och Belarus från början av juni när de internationella avtalen om grönt kort för trafikförsäkring upphör. En bilist ska ha en lokal försäkring som gäller i Ryssland, men villkoren i utländska försäkringar kan komma som en obehaglig överraskning för finländare. Utrikesministeriet uppmanar att undvika alla resor till Ryssland och Belarus.

Det är obligatoriskt att ha en trafikförsäkring överallt i Europa, även i Ryssland och Belarus. Det är betydande skillnader i omfattning och ersättningar mellan olika länders försäkringar. I Finland är man exempelvis van vid att trafikförsäkringen ersätter personskador för alla inblandade, utan övre gräns. Med en rysk trafikförsäkring är ersättningstaket per person cirka 5 500 euro, ännu lägre för skador på egendom.

– När man bedömer ersättningarna har Finland en av de bästa och mest omfattande trafikförsäkringarna i världen. Ersättningsnivån i Finland är ovanligt hög internationellt sett. Exempelvis ersätts inte personskador för den förare som orsakat olyckan alls via trafikförsäkringen i Ryssland, varnar Janne Jumppanen, direktör för Trafikförsäkringscentralen.

Lokal försäkring – lokala rutiner

När avtalen om grönt kort upphör med Ryssland och Belarus i slutet av maj, måste en trafikförsäkring tecknas med en lokal aktör efter gränspassagen. Försäkringar säljs inte på nätet. De ryska myndigheterna har meddelat att försäljningsställena ligger högst en halv kilometer från gränsen. Tills vidare har inte existensen av sådana försäljningsställen nära gränsen kunnat bekräftas.

När försäkringen tecknas med ett ryskt bolag sker behandlingen av en eventuell olycka med de lokala parterna, och eventuella ersättningar betalas i rubel till ett ryskt bankkonto. Trafikförsäkringscentralen behandlar inte olyckor som skett i Ryssland även om ett finländskt fordon är delaktigt.

Gröna kortet-ändringen påverkar inte skyddet för den som drabbats av en trafikskada i Finland. Man kan kontakta Trafikförsäkringscentralen gällande skador som ett fordon från utanför EES-området, till exempel Ryssland, orsakat.

Tusentals ryska bilar får körförbud

Ryska och belarusiska fordon som rör sig i Finland och andra länder i Europa är trafikförsäkrade fram till slutet av maj med en försäkring som grundar sig på avtalet om grönt kort. När det internationella avtalet om grönt kort upphör 31.5. gäller inte dessa försäkringar utanför ländernas gränser, utan man måste köpa en gränsförsäkring för fordonen. Trafikförsäkringscentralen påminner att i Finland ska fordon ha en giltig försäkring även om de inte körs.

– Från en dag till en annan blir tusentals fordon förbjudna i trafiken. Jag hoppas att ryssar som bor i Finland förstår sakens allvar och köper en försäkring i god tid. Polisen kan ta registreringsskyltarna från ett oförsäkrat fordon och utöver retroaktiv försäkringsavgift kan även andra påföljder påföras, varnar Jumppanen.

Gränsförsäkringen kan köpas i förväg redan i maj. Försäkringarna säljs såväl vid gränsövergångarna som hos Trafikförsäkringscentralen i Helsingfors. Priset är samma överallt och gränsförsäkringens försäkringsskydd är lika bra som i en finländsk trafikförsäkring. Om olyckan sker i Finland ersätts även personskadorna för den förare som orsakat olyckan.

Vad är ett grönt kort om trafikförsäkring?

Grönt kort är ett internationellt intyg om giltig trafikförsäkring. Det gör det enklare att bila utomlands, eftersom du inte behöver köpa en särskild lokal trafikförsäkring till länder som anslutit sig till systemet.

I Finland får du ett grönt kort, som anger försäkringens giltighetstid, i elektroniskt format avgiftsfritt från det försäkringsbolag som har beviljat trafikförsäkringen. I regel är Grönt Kort en svartvit pdf-fil som skickas till kunden och som ska skrivas ut för resan.

En trafikförsäkring som beviljats i Finland gäller automatiskt i Schweiz och alla länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du reser till dessa länder, behöver du inte nödvändigtvis begära ett grönt kort av försäkringsbolaget. Kortet underlättar dock ärendehanteringen i händelse av en trafikolycka.

Du ska alltid ha med dig kortet i länder som inte ingår i EES och som anslutit sig till gröna kort-systemet. Vid resor till länder som inte anslutit sig till gröna kort-systemet måste du vid gränsen skaffa en trafikförsäkring som gäller i det aktuella landet.

Mer information:  

direktör Janne Jumppanen, Trafikförsäkringscentralen, tfn 040 450 4543 
fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi 
Information, tfn 040 450 4700 

 

Mer information om att resa till Ryssland 

Mer information på ryska

Mer information på engelska

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelser i att betala lagstadgade trafikförsäkringspremier. Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar i Finland är medlemmar i centralen, som sköter många internationella uppgifter.