Spårning utan cookies

Statistik samlas in om användningen av vår webbplats och Försäkringscentralen använder statistiken för att utveckla innehåll och kommunikation. Ingen information samlas in om enskilda besökare och inga så kallade kakor används i statistikföringen av användningen. Matomo, en programvara med öppen källkod, används för att samla in statistiska data.

Anonymiserade uppgifter samlas in om användningen av webbplatsen, inklusive antalet besökta sidor och publikationer, de sökord som används på webbplatsen, den tid som tillbringas på webbplatsen och antalet öppnade filer.

Ingen statistisk information samlas in om en besökares besök på webbplatsen om besökaren har aktiverat funktionen “Spåra inte” (Do not track) i sina webbläsarinställningar.

Vissa sidor på webbplatsen har inbäddat innehåll, till exempel videor, som finns på en plattform hos en så kallad tredje part. Tredje parter kan använda kakor i sina tjänster. Inbäddat innehåll åtföljs av en text som informerar om kakor från tredje part.

I webbtjänsten samlas uppgifter om besökare in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala ingången. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land och den använda terminalen in. Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. Uppgifterna används endast av Trafikförsäkringscentralen, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.