Om avgiften för oförsäkrat fordon har överförts till indrivning av ett inkassoföretag ska den betalas direkt till inkassoföretaget. Då ska också eventuella överenskommelser om avbetalning avtalas direkt med inkassoföretaget.

Om avgiften för oförsäkrat fordon har överförts till efterindrivning av ett inkassoföretag ska den betalas med inkassoföretagets faktura. Eventuella överenskommelser om avbetalning av avgifter för oförsäkrat fordon i efterindrivning ska likaså göras med inkassoföretag.

Om avgiften för oförsäkrat fordon har gått till utmätning ska avgiften betalas via utsökningsverket. Eventuella överenskommelser om avbetalning ska likaså göras med utsökningsmyndigheten.