Trafikförsäkring behövs inte för:

  • fordon som inte behöver registreras och som inte används i trafik*
  • fordon som avställts och som inte används i trafik*
  • fordon som avregistrerats och tagits ur trafik.

* Vid bedömningen av försäkringsplikten är det bra att komma ihåg att ett motorfordon används enligt trafikförsäkringslagen i trafik även när fordonet används eller förflyttas utanför vägar såsom på gårdsområden, på åkrar, i skogen eller på is. Enligt trafikförsäkringslagen är begreppet trafik mer omfattande än vad som i allmänhet avses med trafik eller vad vägtrafiklagen avser med trafik.

Trafikförsäkring behöver dock inte tecknas för följande fordon med låg vikt eller hastighet:

  • sådana motorredskap eller traktorer vars konstruktiva hastighet är högst 15 kilometer i timmen, förutsatt att de inte behöver registreras,
  • skördetröskor eller andra motorredskap som i gårdsbruk används för bärgning av skörd och produktion och som inte behöver registreras,
  • släpvagnar som befriats från registrering,
  • eldrivna rullstolar och andra motsvarande fordon av lätt konstruktion som är avsedda att användas enbart av personer med funktionsnedsättning och som inte behöver registreras,
  • fr.o.m. 1.6.2024: lätta elektriska förflyttningshjälpmedel, vars vikt är högst 25 kg och vars högsta konstruktiva hastighet inte överstiger 25 km/h. (Läs mer: Elektriska förflyttningshjälpmedel med elmotor)

Skador som orsakats av fordon som i Finland är befriade från försäkringsplikten handläggs av Trafikförsäkringscentralen med undantag för ovan nämnda lätta elektriska förflyttningshjälpmedel, som inte överhuvudtaget omfattas av trafikförsäkringssystemet.