En avgift för försummelse av trafikförsäkring kan ofta även skötas med avbetalning. Om du har fått en faktura för avgiften för oförsäkrat fordon av oss kan du göra ett avbetalningsförslag. Observera att minimiavbetalningen är 50 euro per månad. Avbetalningsavtal görs inte för gottgörelseavgifter under 100 euro.

Du kan skicka ditt förslag:

  1. per e-post till hyvike(@)vakes.fi eller
  2. med den här elektroniska blanketten:

Blankett

Bifoga också ditt förslag till avbetalningsplan och förfallodag. Vi skickar svar till dig per e-post.

Avtal om avbetalning kan ingås endast fram till förfallodagen för den ursprungliga fakturan. Om avtalet om avbetalning inte iakttas förfaller hela slutsumman till betalning omedelbart.