Detaljerade grunder för fastställandet av ersättningar vid egendomsskador finns på trafik- och patientskadenämndens  webbplats: www.liikennevahinkolautakunta.fi.

Ersättningen kan i regel gälla vilken sakskada som helst.

Från trafikförsäkringen till fordon som varit inblandade i en olycka betalas maximalt 5 miljoner i egendomsersättning per försäkring.