Anställda inom sjukvårdsdistrikten och andra yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården kan använda söktjänsten för att söka på försäkringsbolaget för finländska fordon för fakturering.

Söktjänsten är avgiftsfri och kräver inte inloggning.

Gå till försäkringsbolagssökning

Registeruppgifterna om fordon hämtas från Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister.