Huvudregeln är att när ett finländskt fordon är skyldigt koordineras skaderegleringsprocessen av Rysslands Grönt Kort-byrå i Moskva. Den egentliga skaderegleringen sker på uppdrag av byrån i det ryska trafikförsäkringsbolag som omfattas av Grönt Kort-systemet.

Om en skada inträffar, fyll i och underteckna (inkl. namnförtydliganden) blanketten för skadeanmälan. När du reser till Ryssland ska du gärna skriva ut och ta med den internationella blanketten för skadeanmälan. Gå till sidan Blanketter.