Om en skadelidande anser att bolagets beslut har grundat sig till exempel på en bristfällig eller felaktig utredning kan denne yrka på ändring av beslutet hos bolaget. I samband med ändringsyrkandet ska anges vilka delar av beslutet ändringsyrkandet gäller samt grunderna för yrkandet.

Trafikskadenämnden keyboard_arrow_down
Försäkrings- och finansrådgivningen FINE keyboard_arrow_down
Försäkringsdomstolen keyboard_arrow_down
Allmän domstol keyboard_arrow_down