Om en skadelidande anser att bolagets beslut har grundat sig till exempel på en bristfällig eller felaktig utredning kan denne yrka på ändring av beslutet hos bolaget. I samband med ändringsyrkandet ska anges vilka delar av beslutet ändringsyrkandet gäller samt grunderna för yrkandet.

Your Europe logo This webpage is part of an EU quality network 
Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!