Hur ska de nya förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras

Hur ska de nya förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras:

Försäkras inte – Lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor:

  • Förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots (max. 1 kW, max. 15 km/h)
  • Lätta elfordon (max. 1 kW, max. 25 km/h, max. 80cm bredd)
  • Elassisterade cyklar (max. 250 W, max. 25 km/h, kräver trampning)

Ska försäkras - Lätta motorfordon

  • Motoriserade cyklar (max. 1 kW, max. 25 km/h, max. 1 m bredd, kräver inte nödvändigtvis trampning)

Om effekten eller hastigheten överskrider 1 kW eller 25 km/h, ska du ha trafikförsäkring för förflyttningshjälpmedlet.

Fråga försäljaren om förflyttningshjälpmedlets hastighet och effekt.

Kör försiktigt och andvänd ändamålsenlig skyddtrustning.

Se också att du har frivilliga olycksfall- och ansvarsförsäkringas.