Hur ska de nya förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras

Hur ska de nya förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras

Försäkras inte – Lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor:

  • Förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots: max. 1 kW, max. 15 km/h
  • Lätta elfordon: max. 1 kW, max. 25 km/h, max. 80cm bredd, sitshöjd på max. 44 cm för tvåhjuliga fordon
  • Elassisterade cyklar: max. 250 W, max. 25 km/h, kan röra sig max. 6 km/h (starthjälp) utan att man trampar

Ska försäkras – Lätta motorfordon:

  • Motoriserade cyklar: max. 1 kW, max. 25 km/h, max. 1 m bredd, kräver inte nödvändigtvis trampning

Om du inte är säker på vilken fordonskategori produkten ingår i, kan du kontrollera det med Traficom.

Om effekten eller hastigheten överskrider 1 kW eller 25 km/h, ska du ha trafikförsäkring för förflyttningshjälpmedlet.

Med maximal effekt (kW eller W) avses den framåtdrivande kraften för förflyttningshjälpmedlet. Det innebär att försäkringsplikten inte påverkas av exempelvis effekten hos den motor som upprätthåller balansen i förflyttningshjälpmedlet. I praktiken finns sådana motorer till exempel i balansplattor.

Fråga försäljaren om förflyttningshjälpmedlets hastighet och effekt.

Kör försiktigt och andvänd ändamålsenlig skyddtrustning.

Se också att du har frivilliga olycksfall- och ansvarsförsäkringas.