Hur ska de nya förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras

Trafikförsäkring måste tecknas för en del lätta förflyttningshjälpmedel från och med 1.6.2024.

Försäkras inte:

  • Vikt max. 25 kg OCH konstruktiv hastighet* max. 25 km/h
  • Dessutom: Elassisterade cyklar vars hastighet* med assistans är högst 25 km/h och effekt högst 250 W, kan röra sig max. 6 km/h (starthjälp) utan att man trampar 
  • Lätta förflyttningshjälpmedel som är avsedda att användas enbart av personer med funktionsnedsättning, såsom eldrivna rullstolar.

Du kan skaffa frivilliga olycksfall- och ansvarsförsäkringar.

Ska försäkras:

  • Vikt över 25 kg ELLER konstruktiv hastighet* över 25 km/h
  • Alla elsparkcyklar för uthyrning, oberoende av vikt och hastighet. Företaget ansvarar för att trafikförsäkringen tecknas.

Om försäkringsskyldigheten försummas beläggs fordonet med användningsförbund.

Trafikförsäkringen betyder inte, att fordonet är trafikdugligt. Den maximala hastigheten för oregistrerade eldrivna förflyttningshjälpmedel i vägtrafiken är 25 km/h.

Vad betyder konstruktiv hastighet?

Det är anordningens högsta hastighet som satts av förflyttningshjälpmedlets tillverkare eller importör.

  • Om anordningen trimmas till att gå fortare än 25 km/h ska trafikförsäkring tecknas för den.
  • Om den konstruktiva hastigheten är över 25 km/h ska anordningen trafikförsäkras, även om dess hastighet senare skulle ha ställts in på högst 25 kilometer per timme.

Fråga försäljaren om förflyttningshjälpmedlets hastighet och vikt.

När det gäller förflyttningshjälpmedel med elmotor bör man kontrollera med Transport- och kommunikationsverket Traficom om anordningen är laglig i vägtrafik i Finland.

Kör försiktigt och andvänd ändamålsenlig skyddsutrustning.

 

Hur ska förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras?