Särskilt då en skada inträffar utanför EES-länderna kan trafikförsäkringen för det egna fordonet inte användas för att ersätta den skyldiga förarens eller ägarens personskador. Om skadan däremot inträffar i en EES-stat kan en finländsk bilist välja om fordonets trafikförsäkring ska användas för att täcka egna personskador.