Trafikförsäkringslagen uppdateras 2024. Ändringarna träder i kraft 1.6.2024. Informationen på denna sida är enligt den nya lagen.

Användning av ett motorfordon på en tävlingsbana utgör i trafikförsäkringslagen avsedd användning av motorfordon i trafik, så trafikförsäkring behöver tecknas för det.

Ersättning av skador genom trafikförsäkringen

Vid olyckor som sker under tävlingar eller tillhörande övningsverksamhet gäller inte förarplatsskyddet, med andra ord ersätts inte förarens egna skador ur trafikförsäkringen. De ersätts i stället genom till exempel en försäkring kopplad till licensen eller en frivillig försäkring. Däremot omfattas kartläsaren alltid av förarplatsskyddet.

Förarplatsskyddet gäller inte vid träning om det är ledd eller övervakad träning enligt ett träningsprogram som siktar på tävlingar.

Förarplatsskyddet gäller emellertid i alla sådana tävlingar och rutter där man bör följa vägtrafikregler. Till exempel under transportsträcka eller i bilorientering ersätts även förarens skador.

Om det är frågan om hobbykörning eller förarutbildning gäller trafikförsäkringens förarplatsskydd, även om körningen sker på en motorbana.

Trafikförsäkringen ersätter andra parter i olycka, det vill säga till exempel person- och egendomsskador som förorsakats andra tävlande och åskådare.

Trafikförsäkringen är alltid fordonsspecifik. Varje försäkringsbolag bestämmer själv grunderna för trafikförsäkringens avgifter. Försäkringarnas priser kan därför variera mellan olika bolag.