Vad avses med förflyttningshjälpmedel med elmotor?

Till dylika fordon hör bl.a. eldrivna ståhjulingar, eldrivna scootrar, enhjuliga självbalanserade fordon, seniorskotrar (permobiler) och elassisterade cyklar (elcyklar).

Vilka förflyttningshjälpmedel med elmotor ska försäkras?

Efter lagändringen 1.6.2024 gäller trafikförsäkringsskyldigheten även de förflyttningshjälpmedel som drivs av en elektrisk eller annan motor, och som

  • väger mer än 25 kg ELLER
  • vars konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h.

Är det ändå möjligt att teckna en trafikförsäkring för sådana förflyttningshjälpmedel som inte ska försäkras?

Nej, det går inte för sig. Med tanke på eventuella skador bör du överväga att teckna frivilligt försäkringsskydd, som olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Vad ska jag ta reda på vid köp av förflyttningshjälpmedel med elmotor?

För försäkringsskyldigheten är det mycket viktigt att klargöra anordningens konstruktiva hastighet och vikt. Om anordningen går fortare än 25 km/h ELLER om den väger över 25 kg, ska den trafikförsäkras. Den topphastighet som satts av anordningens tillverkare, importör eller säljbutiken betraktas som anordningens konstruktiva hastighet. Att själv ställa in anordningen till att gå högst 25 kilometer per timme undanröjer inte försäkringsplikten.

Om anordningens vikt överstiger 25 kg eller hastigheten 25 km/h rekommenderas det att klarlägga om anordningen får användas i vägtrafik i Finland.

Vilka råd vill du ge till en som köper ett nytt förflyttningshjälpmedel med elmotor?

Om förflyttningshjälpmedlet inte omfattas av trafikförsäkringen ska du se till det frivilliga försäkringsskyddet (t.ex. olycksfalls- och ansvarsförsäkringar). Iaktta försiktighet när du kör förflyttningshjälpmedlet, visa hänsyn till övriga trafikanter och sätt dig in i trafikreglerna på förhand. Vi rekommenderar också du använder ändamålsenlig skyddsutrustning, som hjälm.

Hur ska förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras?