Vid elektronisk registrering kan tecknande av försäkring och registrering göras samtidigt oberoende av tid och plats. Du behöver inte längre besöka ett verksamhetsställe för att registrera ett fordon, utan kan göra den behändigt samtidigt som du tecknar en trafikförsäkring i ditt eget försäkringsbolags webbtjänst.

Du måste teckna en lagstadgad trafikförsäkring för att kunna registrera ett fordon. För försäkringen och registreringen krävs i stort sett samma uppgifter och därför kan åtgärderna skötas i samma elektroniska system. Därmed blir registreringen av fordon snabbare, enklare och billigare. Du behöver inget registreringsbevis i pappersform, utan registreringen kan göras med ett elektroniskt certifikat som fås på Traficoms webbplats.

När fordonets nya ägare tecknar en trafikförsäkring skickar försäkringsbolaget elektroniskt de uppgifter som behövs för registreringen direkt till Traficom. Därmed kan kunden sköta både tecknande av försäkring och registrering på en gång. Trots övergången till elektronisk registrering får du personlig betjäning också i framtiden. Du kan även i fortsättningen registrera fordonet hos försäkringsbolag, bilaffärer och besiktningsstationer som tar emot registreringar. Du kan också registrera ditt fordon i Traficoms e-tjänst, men då måste du ha tecknat en trafikförsäkring innan.

Läs vanliga frågor och svar: Registrering i försäkringsbolagens tjänster

Läs mer på försäkringsbolagens webbplatser

Kontaktperson:

Försäkringschef Lauri Linna
lauri.linna(@)vakuutuskeskus.fi
tfn 040 450 4591

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Sammanföringen av försäkring och registrering i samma elektroniska system stöder också en hållbar utveckling, eftersom den minskar ärendetrafiken, pappersmängden och koldioxidavtrycket. För att främja en hållbar utveckling har Trafikförsäkringscentralen och dess medlemsbolag i samarbete med Finans Finland och Traficom anslutit sig till Förbindelse 2050.