Rapportera en olycka till Trafikförsäkringscentralen

En skadeanmälan till Trafikförsäkringscentralen kan göras med vår elektroniska blankett som fylls i på nätet. Blanketten och anvisningarna finns på sidan Så här ansöker du om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen. Den elektroniska blanketten finns dock endast på finska.

Om du inte kan använda webblanketten, kan du fylla i den här utskrivbara blanketten:

Blankett för skadeanmälan (pdf)

I händelse av personskada orsakade av ett okänt fordon, vänligen fyll i blanketten:

Skadeanmälan av personskada orsakad av okänt motorfordon (pdf)

Anvisningar för sändning av blanketten till TFC finns här.

Fullmakter för skötsel av trafikskadeärenden

Fullmakt (pdf)

Med denna fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att sköta trafikskadeärenden och återkalla en tidigare fullmakt.

Fullmakt vid dödsfall (pdf)

Fullmakt för skötsel av trafikskadeärende vid dödsfall.

Internationell blankett för skadeanmälan

Internationell blankett för skadeanmälan, på engelska (pdf)

Det är bra att skriva ut blanketten och ta med den på utlandsresor.

Andra blanketter för ansökan om ersättning

Utredning över användningsbehovet av bil (pdf)

Utredning över taxins stilleståndstid till trafikförsäkringsbolaget (pdf)

Redogörelse av avställningstiden för lastbil till trafikförsäkringsbolaget (pdf)

Redogörelse av avställningstiden för buss till trafikförsäkringsbolaget (pdf)

Arbetsgivarens löneanmälan (pdf)