Sammanföring av registrering och trafikförsäkring

Sammanföring av registrering och försäkring – vad innebär det?

Sammanföring av försäkring och registrering innebär att du numera kan sköta båda åtgärderna samtidigt i samma elektroniska system. Du måste teckna en lagstadgad trafikförsäkring för att kunna registrera ett fordon. För försäkringen och registreringen krävs i stort sett samma uppgifter och därför kan åtgärderna skötas i samma elektroniska system. Det här gör att registreringen av fordon blir snabbare, enklare och billigare.

Du kan också registrera ditt fordon i Traficoms e-tjänst, men då måste du ha tecknat en trafikförsäkring innan.

I och med sammanföringen av registreringen och tecknandet av försäkring är processen elektronisk och papperslös. Registreringsbevis i pappersform behövs inte längre. I stället för beviset använder du vid registreringen ett datasäkert elektroniskt certifikat, som du kan skapa i Traficoms e-tjänst. Läs mer om användningen av certifikat här.

Trots övergången till elektronisk registrering får du personlig betjäning också i framtiden. Du kan även i fortsättningen registrera fordonet hos försäkringsbolag, bilaffärer och besiktningsstationer som tar emot registreringar.

Kan registreringen och tecknandet av försäkring göras i vilket försäkringsbolag som helst?

Ja.

Är den här reformen vettig och vad kostar den egentligen?

Du måste alltid teckna en trafikförsäkring för att kunna registrera ett fordon. För försäkringen och registreringen krävs i stort sett samma uppgifter och därför underlättar sammanföringen av åtgärderna de skyldigheter som ska uppfyllas vid fordonsbyte.

Avgiften för registrering som självbetjäningstjänst är förmånligare för kunden än avgiften för personlig betjäning. Reformen minskar också kostnaderna för samhället.

Avskaffandet av registreringsbevis i pappersform ger besparingar och är dessutom bra för miljön.

Försäljing och köp av fordon

Hur ska jag göra när jag köper ett fordon i en bilaffär och överlåter min gamla bil i byte till bilaffären?

Skapa ett certifikat i e-tjänsten på Traficom.fi. Gör upp ett köpebrev för bilarna med bilaffären. I samband med köpslutet överlåter du till bilaffären det certifikat som du skapat. Efter överlåtelsen är det bra att ännu göra en anmälan om överlåtelse av fordon på Traficom.fi.

Jag köper alltid mina bilar i bilaffärer, som ordnar försäkringar och registreringar för min räkning, hur ska jag göra i fortsättningen?

Du kan göra på samma sätt i fortsättningen, bilaffärerna ordnar fortsättningsvis behövliga försäkringar och registreringar. Sammanföringen av försäkringen och registreringen berör ur konsumentens synvinkel främst bilköp mellan privatpersoner och märks på så vis inte när bilar köps i bilaffärer.

Hur kan jag säkerställa att mina skyldigheter gällande ett fordon upphör när jag säljer det?

Gör en anmälan om överlåtelse av fordon efter försäljningen i ditt försäkringsbolags webbtjänst eller i webbtjänsten på Traficom.fi. För anmälan behöver du köparens personbeteckning eller FO-nummer. Om du inte har köparens personbeteckning eller FO-nummer men namn och adress är kända, kan du göra överlåtelseanmälan vid försäkringsbolagets verksamhetsställe eller en besiktningsstation. Dina skyldigheter upphör också automatiskt när fordonets nya ägare registrerar ägarbytet.

Genom att göra anmälan om överlåtelse säkerställer du också att rätt överlåtelsedatum antecknas i fordonsregistret.

Använda elektroniska tjänster

Kan jag teckna försäkring och registrera mitt fordon elektroniskt som självbetjäningstjänst och var kan jag göra det?

Ja, det kan du. I försäkringsbolagens e-tjänster kan du både teckna försäkring och registrera fordon. På webbplatsen Traficom.fi kan du göra registreringen elektroniskt, om du har tecknat en trafikförsäkring för fordonet dessförinnan.

Jag har inga bankkoder, kan jag sköta ärendet elektroniskt utan dem?

Ja, det går nog. Såväl Traficom som de flesta försäkringsbolagen erbjuder även andra möjligheter för identifiering på sina webbplatser. Förutom bankkoder fungerar till exempel mobilcertifikat (Mobil ID) som stark autentisering.

För att skapa ett certifikat på Traficoms webbplats behöver du bankkoder eller mobilcertifikat.

Vid registrering av ägarbyte kan du använda de autentiseringssätt som ditt försäkringsbolag använder. Det är möjligt att registrera fordon i de flesta försäkringsbolagens e-tjänster.

Hur ska jag försäkra ett fordon om försäkringsbolagets e-tjänster inte fungerar?

Du kan fortsättningsvis teckna en trafikförsäkring genom ett personligt besök vid ditt försäkringsbolag eller en besiktningsstation.

Certifikat

Vad är ett certifikat och varför behöver jag det?

Certifikatet är en kod med sex tecken som du kan skapa i e-tjänsten på Traficom.fi. Certifikatet gäller i 14 dygn efter att du har skapat det. Om tidsfristen går ut kan du skapa ett nytt certifikat.

Certifikatet behövs när den ägare som finns antecknad i registret för fordonet ska sälja eller överlåta fordonet till en ny ägare. Säljaren överlåter certifikatet till köparen, som visar upp det vid registreringen av fordonet. Det är bra för köparen att notera att en ny trafikförsäkring ska tecknas redan inom sju dagar även om det elektroniska certifikatet för registrering gäller i 14 dagar från att det skapats.

Certifikatet kan användas för registrering vid alla registreringsställen och i ditt försäkringsbolags e-tjänst.

Läs om certifikatens egenskaper och användning på Traficoms webbplats.

Jag har inget certifikat, hur ska jag registrera och försäkra mitt fordon?

Begär antingen ett nytt certifikat eller registreringsbevisets del II av fordonets säljare. Du kan inte registrera ägarbytet om du inte har någondera av dessa. Säljaren av fordonet är skyldig att överlåta antingen ett certifikat eller del II till köparen av fordonet.

För tecknande av försäkring behövs inget certifikat. Om certifikat saknas kan registrering med registreringsbevisets anmälningsdel göras endast på verksamhetsställen för registrering.

Registreringsbevis

Får jag ett registreringsbevis om jag registrerar fordonet i försäkringsbolagets tjänst?

Registreringsbevisen ges eller skickas inte längre automatiskt efter registreringsanmälan, och bevisets del I behöver inte längre förvaras i fordon i inrikestrafik. Om så önskas kan registreringsbevis fås i webbtjänsten på Traficom.fi och på besiktningsstationerna.

Kan jag fortfarande registrera fordon med registreringsdokument i pappersform?

Ja, det kan du. Men med registreringsbeviset kan du inte registrera ägarbyte i självbetjäningstjänsten (webbtjänsten), utan du måste besöka en besiktningsstation eller ditt försäkringsbolag. Däremot kan du teckna försäkring elektroniskt utan certifikat. För mer information kontakta ditt försäkringsbolag.

Avställning eller påställning av fordon

Var och hur kan jag göra anmälan om avställning eller påställning av mitt fordon?

Det är möjligt att registrera påställning och avställning för alla fordon i Traficoms och de flesta försäkringsbolags e-tjänster. Besiktningsstationerna tar också emot anmälningar om avställning och påställning av fordon. Du kan avställa alla slags fordon utan skyldighet att återlämna registreringsskyltarna.

Hur påverkar tillfällig avställning försäkringspremierna?

Avställningen inverkan på försäkringspremiebeloppet beror på försäkringsavtalet med ditt försäkringsbolag. Kontrollera praxisen i ditt försäkringsbolag.

Behöver jag ett certifikat för anmälan om avställning eller påställning av fordon?

Nej, det behöver du inte. Men du måste vara antecknad som antingen fordonets ägare eller innehavare i registret. Endast de som antecknats som fordonets ägare eller innehavare i registret kan göra anmälan om avställning eller påställning. I samband med anmälan kontrollerar man alltid anmälarens identitet och att personen är en ägare eller innehavare som antecknats i registret.