Webbsidans undersidor:

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelser i att betala lagstadgade trafikförsäkringspremier. Institutet för olycksinformation (OTI) vid centralen främjar trafiksäkerheten genom att samordna verksamheten vid undersökningskommittéerna för trafikolyckor och sammanställa statistik över olyckor. Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar i Finland är medlemmar i centralen, som sköter många internationella uppgifter.

Trafikförsäkringscentralens uppgifter:

  • Främjar trafiksäkerheten
  • Sköter skador som orsakats av okända, oförsäkrade, försäkringsbefriade, utländska eller förflyttningsförsäkrade fordon samt renskador som orsakats av fordon
  • Uppbär försummelseavgifter för oförsäkrade fordo
  • Beviljar gräns- och förflyttningsförsäkringar och fungerar som en nationell byrå för Grönt Kort-systemet och som garantifond
  • Sammanställer trafikförsäkringens gemensamma skadestatistik och beräknar riskpremier
  • Ger anvisningar för att utveckla försäkringsverksamheten och harmonisera skaderegleringen
  • Fungerar som informationscentral och ersättningsorgan i Finland enligt det så kallade trafikförsäkringsdirektivet
  • Fungerar som medlemsbolagens samarbetsorgan
  • Sköter andra uppgifter som främjar verkställandet och utvecklingen av trafikförsäkringslagstiftningen