Enligt trafikförsäkringslagen får ett trafikförsäkringsbolag inte vägra att bevilja och upprätthålla en försäkring som sökts hos bolaget, om det har rätt att bevilja försäkringen. I enstaka fall kan bolaget enligt dess trafikförsäkringsvillkor debitera förskottsbetalning för den första försäkringsperioden. Då börjar bolagets ansvar först när premien har betalats.

För teckning av försäkring i en annans namn behövs befullmäktigande dvs. i praktiken skriftlig fullmakt.

Fullmakt för försäkring och registrering av fordon (pdf)

En ny trafikförsäkring ska tecknas genast då ett fordon skaffats eller bytt innehavare, dock senast inom sju dagar från ändringen, om fordonet har köpts av den registrerade ägaren. Om fordonet är oförsäkrat vid tidpunkten då ägande- eller besittningsrätten övergår ska försäkring tecknas genast på köpdagen. Enligt den grundläggande principen ska försäkringstagaren själv ingå försäkringsavtal och vid köptidpunkten kontrollera om fordonet har gällande trafikförsäkring och att det inte avställts.

Ersättning för trafikskador som fordonet orsakar betalas ur den registrerade ägarens eller innehavarens trafikförsäkring under 7 dygn räknat från äganderättens övergång, om fordonets nya ägare eller innehavare inte har tecknat en trafikförsäkring.

Your Europe logo This webpage is part of an EU quality network 
Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!