Webbsidans undersidor:

Våra värderingar

Trafikförsäkringscentralen är en del av Försäkringscentralgruppen. Inom Försäkringscentralgruppen har vi förbundit oss till de värderingar som presenteras på den här sidan.

Vi utför vår ansvarsfulla uppgift med sakkunskap. Vi lyckas när vi arbetar...

  • Med uppskattning: Vi uppskattar både varandra och våra kunder. Vi visar denna uppskattning i alla möten.
  • Utvecklande: Inte ens den djupaste sakkunskap är någonsin fullbordad. Vi är intresserade av nya saker och håller vår kompetens uppdaterad.
  • Tillsammans: Arbetet kan vara självständigt, men vi har samma mål. Vi uppnår dem genom att hålla ihop.