Webbsidans undersidor:

Sakkännedom

  • Vårt arbete är målorienterat, resultatrikt och högklassigt
  • Vi är kompetenta, yrkesskickliga och pålitliga
  • Vi kan förnya, förändra och utveckla oss

Serviceorientering

  • Vi interagerar med kunderna och ger dem ett positivt och flexibelt bemötande
  • Vi lyssnar på kunderna och tar hänsyn till deras situation
  • Vi agerar ansvarsfullt, etiskt och opartiskt

Laganda

  • Vi tar vårt ansvar både som individer och som medlemmar i ett team och respekterar olikheter
  • Vi främjar psykiskt välbefinnande och ett positivt och sporrande klimat i vår arbetsgemenskap
  • Vi värdesätter ärlighet, lojalitet och öppenhet