Sivun alasivut:

Asiantuntemus

  • Toimimme tavoitteellisesti, tuloksekkaasti ja laadukkaasti
  • Olemme osaavia, ammattitaitoisia ja luotettavia
  • Pystymme uudistumaan, muuttumaan ja kehittymään

Palveluhenkisyys

  • Olemme asiakaskohtaamisissa vuorovaikutteisia, myönteisiä ja joustavia
  • Kuuntelemme aidosti asiakasta ja otamme huomioon hänen tilanteensa
  • Toimimme vastuullisesti, eettisesti ja puolueettomasti

Joukkuehenki

  • Tunnemme vastuumme sekä yksilöinä että joukkueen jäseninä ja ymmärrämme erilaisuutta
  • Edistämme työyhteisömme henkistä hyvinvointia, positiivista ja kannustavaa työilmapiiriä
  • Arvostamme rehellisyyttä, lojaalisuutta ja avoimuutta