Sivun alasivut:

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät

  • Edistää liikenneturvallisuutta
  • Hoitaa tuntemattomien, vakuuttamattomien, vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen, ulkomaisten sekä raja- ja siirtoliikennevakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot sekä ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot
  • Perii vakuuttamattomien ajoneuvojen laiminlyöntimaksut
  • Myöntää raja- ja siirtoliikennevakuutuksia ja toimii kansallisena vihreä kortti -järjestelmän toimistona ja takuurahastona
  • Kokoaa liikennevakuutuksen yhteiset vahinkotilastot ja tekee riskimaksulaskelmia
  • Antaa vakuutustointa edistäviä ja korvaustointa yhdenmukaistavia ohjeita
  • Toimii niin sanotun liikennevakuutusdirektiivin edellyttämänä tietokeskuksena ja korvauselimenä Suomessa
  • Toimii jäsenyhtiöiden yhteistyöelimenä
  • Edistää liikennevakuutuslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä