Turvallisesti
liikenteessä

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista.

Täytyykö ajoneuvolleni ottaa liikennevakuutus?
Olemme julkaisseet verkkotestin, joka neuvoo, tuleeko ajoneuvolle ottaa lakisääteinen liikennevakuutus.
Tee testi täällä!