Onnettomuustietoinstituutti (OTI)
Romuttunut harmaan auton peräpää

Tietoa liikenteen onnettomuuksista

Verkkotesti
Henkilö ajaa sininen kypärä päässä mönkijällä hiekkatiellä

Täytyykö ajoneuvolleni ottaa liikennevakuutus? Tee testi!

Verkkotestimme avulla voi tarkistaa oman ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuuden ja siihen mahdollisesti liittyvät poikkeukset.

LVK Twitterissä

10.8.2022 | @LiikenneVK
🔹Liikennevakuutus on Suomessa lakisääteinen. Se on pakollinen lähes kaikille moottoriajoneuvoille. 🔹Liikennevakuutus korvaa valtaosan liikenteessä tapahtuvista henkilövahingoista. 🔹LVK turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet. #liikennevakuutus https://t.co/0LSTxOmAPL
10.8.2022 | @LiikenneVK
RT @lvmfi: Ekaluokkalaisia on taas kohta liikenteessä 🏫 👇 🎒 Aja varoen, turvaa koulumatka 🎒 Kertaa lasten kanssa liikennesäännöt 🎒 Suunnit…
10.8.2022 | @LiikenneVK
RT @Onnettomuusdata: Tehdään yhdessä lasten koulumatkasta turvallinen. Vuosina 2011–2020 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnet…