Uusi liikennevakuutuslaki vastaa suomalaisten toiveisiin

Kesäkuun alusta voimaan tullut uusi liikennevakuutuslaki on vuokrattavien sähköpotkulautojen osalta vastaus monen suomalaisen toiveeseen. Suomalaiset ovat olleet huolissaan onnettomuuksien aiheuttamasta kuormituksesta terveydenhuollolle, ja toivoneet ratkaisuksi lakisääteistä liikennevakuutusta sähköpotkulaudoille.

Valtaosa sähköpotkulautaliikenteestä isoissa kaupungeissa tapahtuu vuokrattavilla potkulaudoilla. Liikennevakuutuslain uudistuksen myötä kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat määriteltiin vakuutettaviksi ajoneuvoiksi kesäkuun alusta alkaen. Vuosi sitten tehdyssä kyselyssä vajaa viidennes vastaajista toivoi, että sähköpotkulaudat tulisivat lakisääteisen liikennevakuutuksen piiriin. 

- Vuokralautojen lakisääteinen liikennevakuutus vastaa suomalaisten esittämiin toiveisiin. Sähköpotkulautailusta aiheutuvia vahinkoja ei vakuutuslainsäädännöllä pystytä hillitsemään, mutta paljon porua aiheuttaneet sairaanhoitokulut katetaan jatkossa vakuutuksesta, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoo.

Suomalaisille sähköpotkulautailuun liittyvät suurimmat huolenaiheet kyselyvastausten perusteella ovat päihtyneenä ajaminen ja muille aiheutetut vahingot. Näistä oli huolissaan yli puolet suomalaisista. Uudistettu liikennevakuutuslaki varmistaa, että sivullisille aiheutuvat vahingot korvataan jatkossa liikennevakuutuksesta - henkilövahinkojen osalta ilman ylärajaa. 

Yli kolmannes suomalaisista oli huolissaan potkulautaonnettomuuksien aiheuttamasta terveydenhuollon kuormituksesta. Niin ikään yli kolmannes piti tärkeänä liikennevakuutuksen kuljettajapaikkasuojaa, eli että myös onnettomuuden aiheuttaneen kuljettajan omat henkilövahingot korvataan. Jos kolari tai muu vahinko tapahtuu yksityisessä omistuksessa olevalla vakuutettavalla liikkumisvälineellä, korvaa liikennevakuutus täysimääräisesti myös vahingon aiheuttaneen kuljettajan henkilövahingot.  

Poikkeuksena liikennevakuutuksen laajaan korvausturvaan ovat vuokratulla sähköpotkulaudalla aiheutuneet vahingot, joista liikennevakuutus korvaa kuljettajalle ainoastaan sairaanhoitokulut. Sivullisille tapahtuvat henkilövahingot korvataan täysimääräisesti. 

Tietoa lakiuudistuksesta 

Uudistettu liikennevakuutuslaki tuli voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h, sekä kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat. 

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske sähköavusteisia pyöriä, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 km/h, ja moottorin suurin sallittu teho on 250 W. Oman ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuuden voi selvittää Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilla olevan testilomakkeen avulla osoitteessa https://www.lvk.fi/hurinatesti/ 

Taustatiedot kyselytutkimuksesta 

Liikennevakuutuskeskuksen teettämän kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa toukokuussa 2023. Kohderyhmänä olivat 18–82-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen tuhannen henkilön otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. 

Vakuuttamisvelvollisuuden voi selvittää verkkotestillä

Lisätietoja:  

Liikennevakuutuskeskus 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi  

Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, 040 450 4671  

Viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi 

www.lvk.fi 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi