Vakuuttamattomuusmaksun siirtyminen perintään

Jos vakuuttamattomuusmaksu on siirtynyt perintäyhtiön perittäväksi, se on maksettava suoraan perintäyhtiölle. Tällöin myös mahdolliset maksujärjestelyt on sovittava suoraan perintäyhtiön kanssa.

Jos vakuuttamattomuusmaksu on siirtynyt perintäyhtiön jälkiperintään, se on maksettava perintäyhtiön laskulla. Jälkiperintään siirtyneiden vakuuttamattomuusmaksujen maksujärjestelyistä on myös sovittava perintäyhtiön kanssa.

Jos vakuuttamattomuusmaksun perintä on siirtynyt ulosottoon, se on maksettava ulosottoviraston kautta. Samoin maksujärjestelyistä on sovittava ulosottoviranomaisen kanssa.