Sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen

Sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen muuttuu, kun liikennevakuutuslain uudistus tulee voimaan 1.6.2024.

Jos liikkumisväline kuuluu vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, vakuutus tulee hankkia ennen liikkeellelähtöä. Jos ajoneuvoa ei käytetä, rekisteröimättömällä ajoneuvolla ei tarvitse olla voimassa olevaa vakuutusta.

Mitkä sähköiset liikkumisvälineet tulee vakuuttaa?

Klikkaa auki alla olevat otsikot (Tilanne ennen tai jälkeen lakiuudistuksen) ja lue lisää

Lisätietoja

Jos et ole varma mihin ajoneuvoluokkaan laite kuuluu, varmista tieto Traficomista.

Lue Liikenneturvan sivuilta, mitä liikennesääntöjä milläkin laitteella tulee noudattaa.

Ennen liikkeellelähtöä

  • Varmista myyjältä liikkumisvälineen ominaisuudet.
  • Aja varovasti ja käytä asianmukaisia turvavarusteita.
  • Jos liikkumisvälineelle ei tarvitse ottaa liikennevakuutusta, huolehdi vapaaehtoisista tapaturma- ja vastuuvakuutuksista.