Liikennevakuutuslaki muuttuu 1.6.2024. Nämä vastaukset ovat uuden liikennevakuutuslain mukaisia.

Mitkä kaikki liikkumisvälineet pitää vakuuttaa?  

Pääsääntö on, että vakuutettavia ovat kaikki ne ajoneuvot, jotka jonkinlaisen moottorin avulla kulkevat kovempaa kuin 25 km tunnissa tai joiden paino on enemmän kuin 25 kg. Sähköavusteisista pyöristä ei tarvitse vakuuttaa niitä, joiden moottorin teho on enintään 250 W JA joiden moottori kytkeytyy pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h. 

Miten yksilöidään ja tunnistetaan ne vakuutettavat liikkumisvälineet, joissa ei ole rekisterikilpeä? 

Laitteet yksilöidään esimerkiksi runkonumeron tai valmistenumeron avulla. Sähköisiin liikkumisvälineisiin liittyy usein mobiilisovellus, jossa laitteelle on annettu yksilöivä tunnistenumero tai vastaava tieto. 

Jos poliisi pysäyttää, miten osoitan, että rekisteröimättömällä ajoneuvollani on vakuutus? 

Vakuutusyhtiön verkkopalvelussa näkyy, mitä vakuutuksia sinulla on. Sähköisen kulkuvälineen vakuutuksesta kannattaa ottaa verkkopalvelussa kuvakaappaus, jonka voi tallettaa esimerkiksi matkapuhelimeen.  

Jos liikut vuokratulla sähköpotkulaudalla, laudan vuokrannut yritys vastaa vakuutuksen ottamisesta. 

Mitä seuraa, jos ajan vakuuttamattomalla sähköisellä liikkumisvälineellä? 

Jos laite on vakuuttamisvelvollisuuden piirissä, se on ilman vakuutusta käyttökiellossa. Jos sillä siitä huolimatta ajetaan, seurauksena on vakuuttamattomuusmaksu. Sen suuruus on aina moninkertainen verrattuna vakuutusyhtiöistä ostettavaan vakuutukseen. 

Voiko vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajaa varsinaisen tieliikenteen ulkopuolella? 

Ei voi. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa, eikä sillä saa ajaa missään. Vahinko ei katso paikkaa, ja siksi liikennevakuutus korvaa myös tieliikenteen ulkopuolella tapahtuneet vahingot. 

Millaisia korvauksia vakuutetulla sähköpotkulaudalla onnettomuuteen joutunut kuljettaja saa? 

Korvauksien laajuus riippuu siitä, onko kyseessä yksityisomistuksessa oleva sähköpotkulauta vai sähköpotkulautoja vuokraavan yrityksen sähköpotkulauta.  

Yksityisomisteisen laudan kuljettajalle korvataan kaikki henkilövahingosta aiheutuneet kustannukset, kuten mahdollinen kuntoutus tai työkyvyttömyys. Sen sijaan vuokrayrityksen sähköpotkulaudalla ajaneen osalta liikennevakuutus korvaa vain sairaanhoitokulut. 

Ulkopuolisille aiheutuneet vahingot korvataan riippumatta siitä, kuka sähköpotkulaudan omistaa. 

Miten toimin, jos joudun kolariin, jonka aiheuttaja on sähköinen liikkumisväline, jolla on liikennevakuutus? 

Vahingot korvataan sähköisen liikkumisvälineen vakuutuksesta. Voit tehdä vahinkoilmoituksen suoraan laitteen vakuuttaneeseen vakuutusyhtiöön, mikäli se on tiedossa. Kolaripaikalla kannattaa dokumentoida esimerkiksi valokuvien avulla mahdollisimman tarkasti sekä onnettomuustilanne että tapahtumaan osalliset tahot. 

Mitä tapahtuu, jos vakuuttamaton ajoneuvo aiheuttaa kolarin? 

Kolarin aiheuttaneen kuljettajan omia vahinkoja ei korvata. Jos ajoneuvo kuuluu vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, korvaa Liikennevakuutuskeskus muiden osapuolien vahingot. Sen lisäksi Liikennevakuutuskeskus perii vakuuttamattoman ajoneuvon omistajalta vakuuttamattomuusmaksun. 

Pitääkö sähköpyörätuolille hankkia liikennevakuutus?  

Liikennevakuutusta ei tarvitse ottaa sähköpyörätuolille tai muulle vastaavalle yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetulle liikkumisen apuvälineelle. Vakuuttamisvelvollisuudesta on vapautettu vain sellaiset jalankulkua korvaavat liikkumisvälineet, jotka on luovutettu vammaisen henkilön käyttöön hyvinvointialueen toimesta.  

Jos henkilön liikkumisrajoite johtuu muusta tekijästä, kuten ikääntymisestä, liikkumisvälineelle tulee ottaa vakuutus. Samoin esimerkiksi vammaisen henkilön liikkumista avustavalle maastomönkijälle tai vastaavalle tulee hankkia liikennevakuutus. Jos vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu liikkumisväline aiheuttaa vahingon, Liikennevakuutuskeskus maksaa osallisille liikennevakuutuksen mukaiset korvaukset.