En käytä ajoneuvoa liikenteessä, pitääkö se silti vakuuttaa?

Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti laajempi kuin miten liikenne yleisesti ymmärretään tai mitä tieliikennelaki liikenteellä tarkoittaa.

Moottoriajoneuvo on liikennevakuutuslain mukaan liikenteessä myös silloin, kun käytät tai siirrät sitä teiden ulkopuolella kuten piha-alueilla, pelloilla, metsässä tai jäällä. Vahinko voi sattua sielläkin.

Jos et käytä ajoneuvoasi lainkaan, voit tehdä sille liikennekäytöstä poiston. Tällöin ajoneuvoa ei myöskään tarvitse liikennevakuuttaa. 

En käytä ajoneuvoa lainkaan, pitääkö se silti vakuuttaa?

Ajoneuvorekisterissä olevalla ajoneuvolla on aina oltava liikennevakuutus. Jos et käytä ajoneuvoasi lainkaan, voit tehdä sille liikennekäytöstä poiston. Tällöin ajoneuvoa ei myöskään tarvitse liikennevakuuttaa. Ota yhteyttä myös vakuutusyhtiöösi selvittääksesi, miten liikennekäytöstä poisto vaikuttaa vakuutusmaksuusi. Ohjeet ja lisätietoja liikennekäytöstä poistosta löydät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta. Liikennekäytöstäpoiston voi tehdä myös vakuutusyhtiön palveluissa.

Myös rekisteröimättömälle ajoneuvolle on otettava liikennevakuutus, vaikka ajoneuvo ei kuuluisi rekisteröimisvelvollisuuden piiriin, jos sitä käytetään liikenteessä. Liikenteellä tarkoitetaan myös tieliikenteen ulkopuolella ajamista, kuten metsässä, piha-alueilla tai jäällä.

Rekisteröimättömiä ajoneuvoja ovat esimerkiksi mönkijät ja moottorilla varustetut polkupyörät. Lue sivulta Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen, mitä tarkoitetaan moottorilla varustetulla polkupyörällä.

Pitääkö kausiluonteistenkin ajoneuvojen olla aina liikennevakuutettuja, kuten esimerkiksi mopot ja moottorikelkat?

Myös kausiluonteiset ajoneuvot on vakuutettava heti ostosta. Vakuutusyhtiöt ovat ottaneet kausiluonteisuuden huomioon vakuutusmaksuissa. Mikäli et käytä kausiluonteista ajoneuvoasi lainkaan, voit tehdä sille liikennekäytöstä poiston. Ohjeet ja lisätietoja liikennekäytöstä poistosta löydät Traficomin sivuilta. Liikennekäytöstäpoiston voi tehdä myös vakuutusyhtiön palveluissa.

Kuinka toimin kuolinpesään kuuluneen ajoneuvon vakuuttamisen kanssa?

Jos olet saanut ajoneuvon itsellesi perinnönjaossa tai testamentilla, sinun on otettava sille liikennevakuutus seitsemän päivän sisällä perinnönjaosta tai siitä, kun testamentti on saanut lainvoiman.