Vuokrahintaan kuuluu pääsääntöisesti perusvakuutus, joka oikeuttaa minimivastuusuojaan. Vuokraajan on kuitenkin syytä selvittää, sisältääkö se riittävän laajan liikenne- ja autovakuutuksen vai olisiko syytä ottaa lisävakuutuksia. Minimivakuutus ei esimerkiksi useinkaan sisällä kuljettajan ja matkustajien vakuutusturvaa.

Vuokraaja voi myös joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen, jos autoa vahingoitetaan tai se varastetaan, ellei vakuutukseen sisälly turvaa näiden varalle.

Vahinkotilanteessa vuokraajan maksettavaksi tulee yleensä omavastuuosuus, joka voi olla varsin suuri summa. Vuokrasopimukseen on kuitenkin yleensä lisähinnalla liitettävissä omavastuun pienennys tai poisto.