Tieto lisää turvallisuutta

Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa.

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

OTI Twitterissä

1.12.2022 | @Onnettomuusdata
Vuosina 2011–2020 moottoriteiden varsinaisilla tieosuuksilla oikeaan suuntaan ajaessa tapahtui 55 kuolonkolaria. Niistä 60 prosenttia oli tieltä suistumisia ja 20 prosenttia peräänajoja, selviää OTIn Moottoritie-tietopaketista: https://t.co/N9IWKbu6j0 https://t.co/kMiE94PyBH
28.11.2022 | @Onnettomuusdata
Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 2016–2020 36 % kuljettajista ajoi päihtyneenä. Päihtyneistä kuljettajista lähes joka kolmas (30 %) oli useamman kuin yhden päihteen samanaikaisen vaikutuksen alainen. Lue OTI-päihderaportti: https://t.co/sjGAIX56eM https://t.co/pzt12H3t7b
28.11.2022 | @Onnettomuusdata
RT @PoliisiPasi: Synkkä viikonloppu liikenteessä! 😢 ”Liikenneturvallisuuden arvostuksen kohentuminen koko yhteiskunnassa on tärkeässä rooli…

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi