Infograafissa kerrotaan mitä liikenne- ja kaskovakuutus korvaavat, lue sisältö tekstimuodossa infograafin yhteydessä olevasta kuvauksesta.

Mitä liikennevakuutus korvaa

Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa aiheutuneet henkilövahingot sekä ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Ajoneuvojen yhteenajotilanteissa korvataan syyttömän osapuolen ajoneuvon vauriot.

Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle tai tässä ajoneuvossa olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Näitä vahinkoja voidaan korvata esimerkiksi vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta. Lue lisää sivulta Vapaaehtoinen kaskovakuutus.

Liikennevahingon korvaamisen edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut ajoneuvon liikenteessä käytössä. Vahinko korvataan pääsääntöisesti, vaikka kukaan ei olisi huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa.

Poikkeuksena ovat ajoneuvojen yhteenajotilanteet. Haettaessa korvausta vastapuolen liikennevakuutuksesta yhteenajotilanteessa korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut vastapuolen ajoneuvon kuljettajan tai omistajan huolimattomudesta, liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai ajoneuvon puutteellisesta kunnosta. Yhteenajotilanteissa korvausvastuu voi myös jakautua osallisten kesken syyllisyyden mukaisessa suhteessa.

Korvausten hakeminen

Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta hänelle aiheutuneista vahingoista suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä. Korvauksia voi hakea suoraan vakuutusyhtiöstä myös silloin, kun vahinko on aiheutunut liikennerikoksen yhteydessä. Korvauksia ei siis tarvitse hakea oikeudenkäynnin kautta vahingon aiheuttajalta.

Korvausvaatimus tulee esittää sille vakuutusyhtiölle, joka todennäköisesti on vastuussa vahingon korvaamisesta. Henkilövahingosta korvausta voi kuitenkin hakea myös sen ajoneuvon vakuutusyhtiöstä, jonka kyydissä vahingonkärsinyt oli vahingon tapahtuessa. Jos muu kuin ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja on kärsinyt henkilövahingon, hän voi esittää korvausvaatimuksen minkä tahansa liikennevahingossa osallisena olleen ajoneuvon vakuutusyhtiölle.

Liikennevakuutuslain mukaan vahinkoilmoitus tai korvausvaatimus täytyy esittää vakuutusyhtiölle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tietää vahingosta ja siitä aiheutuneista seurauksista. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa seurausten aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksenhakija pääsääntöisesti menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvausvaatimuksessa tulee kertoa missä vahinko tapahtui, milloin vahinko tapahtui sekä tiedot vahingonkärsineestä ja hänen osoitteestaan. Suomessa ei ole velvollisuutta käyttää määrämuotoista vahinkoilmoitus- tai korvausvaatimuslomaketta tai kutsua poliisia vahinkotilanteessa.

Mikäli vahingon aiheuttajaa ja siten vakuutusyhtiötä ei saada selville, ajoneuvo on vakuuttamaton tai vahinko on ulkomaalaisen aiheuttama, korvausasiassa voi kääntyä Liikennevakuutuskeskuksen puoleen.

Liikennevahingot jaetaan henkilö- ja omaisuusvahinkoihin. Lue lisää sivuilta: Henkilövahingot ja Omaisuusvahingot.

Mitä vahinkoja Liikennevakuutuskeskus korvaa?

Liikennevakuutuskeskus hoitaa vakuuttamattomien ja tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot, vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot, ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamia liikennevahinkoja, siirto- ja rajaliikennevakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot sekä ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot. Lue lisää sivulta LVK:n korvaamat vahingot.

Ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen ja korvauksen hakemiseen Liikennevakuutuskeskukselta löydät sivulta Ilmoita vahinko ja hae korvausta LVK:sta.

Valtiokonttori korvaa valtion omistamien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.

Your Europe -logo This webpage is part of an EU quality network

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission portaalipalvelua: Your Europe – Sinun Eurooppasi.

Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!