Sivun alasivut:

Tutkijalautakuntien onnettomuuksista keräämiä tietoja voidaan luovuttaa käytettäväksi tieteelliseen ja tilastolliseen liikenneturvallisuutta edistävään tutkimukseen.

Tutkijalautakunta-aineisto on tutkijoiden käytössä sekä sähköisesti koodattuna aineistona (onnettomuustietorekisteri) että onnettomuuskansioina, joihin voi perehtyä OTIn tiloissa. Onnettomuuskansiot ovat paperimuodossa, ja niiden tietomäärä on laajempi kuin aineistosta koottu onnettomuustietorekisteri.

Aineiston käyttölupaa haetaan OTIlta erillisellä käyttölupahakemuksella ja siihen liitetyllä tutkimussuunnitelmalla. Tutkimusaineisto luovutetaan tutkijalle sovitussa muodossa.

Ohjeet:

  • Saatu tutkimusaineisto tulee säilyttää siten, että vain käyttölupahakemuksen allekirjoittaneet pääsevät sitä käyttämään.
  • Tutkimus tulee esittää OTIlle ennen sen julkaisemista, jotta voidaan varmistaa, että aineiston ominaisuudet on otettu huomioon ja tulkittu oikein.
  • Tutkimuksen päätyttyä tiedostot pitää hävittää tai toimittaa OTIn säilytettäviksi.
  • Tulokset tulee esittää siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä onnettomuuksia eikä tietosuoja- ja salassapitosäännöksiä rikota.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien aineistoon on koottu kustakin onnettomuudesta satoja muuttujia. Tämä kokonaan asiantuntijoiden kokoama aineisto on kansainvälisesti merkittävä. OTI auttaa tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston erityispiirteiden ymmärtämisessä. Erityispiirteitä liittyy muun muassa onnettomuuden osallisten sekä riskitekijöiden määrittelyyn.

Tutkijalautakunta-aineiston lisäksi tutkijoiden käytössä on myös OTIn hallussa oleva vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto, joka on vahinkomäärältään maan laajin liikenneonnettomuustilasto.

Lisätietoja aineistojen luovutuksesta tutkimuskäyttöön:

Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, puh. 040 922 1365