Vahinkoon osallisten ajoneuvojen liikennevakuutuksista maksettavien omaisuuskorvausten enimmäismäärä on 5 miljoonaa euroa per vahingosta vastuussa oleva vakuutus.

Lue alta omaisuusvahinkojen korvauksista: