Vahinkoon osallisten ajoneuvojen liikennevakuutuksista maksettavien omaisuuskorvausten enimmäismäärä on 5 miljoonaa euroa per vahingosta vastuussa oleva vakuutus.

Lue alta omaisuusvahinkojen korvauksista:

Ajoneuvolle aiheutunut vahinko keyboard_arrow_down
Sijaisautokustannukset keyboard_arrow_down
Seisonta-ajan korvaus keyboard_arrow_down
Hinauskulut keyboard_arrow_down