OTI-vuosiraportti 2022

Vuonna 2022 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 189 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi 205 henkilöä.

  • Moottoriajoneuvo-onnettomuuksia 130
  • Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia 28
  • Kevyiden sähköisten ajoneuvojen onnettomuuksia 2 

Lisäksi vuonna 2022 tutkittiin 29 sellaista kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa onnettomuuden uhri kuoli tapaturmaisten vammojen sijasta sairauskohtaukseen. Onnettomuuksista 22 oli moottoriajoneuvo-onnettomuuksia ja 6 pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia. Lisäksi tutkittiin yksi onnettomuus, jossa jalankulkija kuoli liikenneonnettomuudesta aiheutuneeseen sairauskohtaukseen. OTIn vuosiraportissa 2022 sairauskohtausonnettomuudet on käsitelty erikseen, omassa luvussaan.

Voit avata raportin kokonaisuudessaan alta, tai valita itseäsi kiinnostavat osiot alla olevista kuvallisista nostoista.

Avaa OTI-vuosiraportti 2022 kokonaisuudessaan (pdf)

Ylinopeutta ajaneiden osuus turmakuljettajissa oli poikkeuksellisen korkea vuonna 2022

Ylinopeutta ajaneiden turmakuljettajien osuus kasvoi vuonna 2022 aiempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen korkeaksi.

Lue lisää tiedotteesta

Siirry eri teemoihin kuvallisista nostoista alta

Huomaa: Mobiililaitteella linkit vievät dokumentin alkuun. Pääset raportin oikeaan kohtaan pdf-tiedostoa sivunumeron avulla (syötä sivunumero pdf:n sivunumeroruutuun). Pdf-sivunumerot on mainittu kunkin teeman yhteydessä. Itse dokumentin sivunumerointi on eri kuin pdf-tiedoston. 

Autonperä kurtussa

Muutoksia aineistossa

Vuoden 2020 raportista lähtien sairauskohtausonnettomuudet on eriytetty muusta tutkinta-aineistosta, ja tilastointi noudattaa paremmin virallisen tieliikenneonnettomuustilaston linjaa. Näissä raporteissa esiintyvien aiempien vuosien onnettomuudet on rajattu samalla tavoin, eli ilman sairauskohtausonnettomuuksia. 2020, 2021 ja 2022 vuosiraporttien aikasarjoissa esiintyvät vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia.

Sen sijaan vuosien 2020−2022 vuosiraporteissa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempina vuosina tehtyjen OTI-vuosiraporttien lukuihin, sillä niissä sairauskohtausonnettomuuksia ei ole eritelty muista onnettomuuksista.

 

Aiemmat OTI-vuosiraportit

Lataa raportit alla olevista linkeistä. Raportit avautuvat uuteen ikkunaan.

OTI-vuosiraportti 2021 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2020 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2019 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2018 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2017 (pdf)