OTI-vuosiraportti 2021

Vuonna 2021 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 192 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi 209 henkilöä.

  • Moottoriajoneuvo-onnettomuuksia 150
  • Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia 40
  • Kevyiden sähköisten ajoneuvojen onnettomuuksia 2 

Lisäksi vuonna 2021 tutkittiin 29 sellaista kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa onnettomuuden uhri kuoli tapaturmaisten vammojen sijasta sairauskohtaukseen. Onnettomuuksista 26 oli moottoriajoneuvo-onnettomuuksia ja 3 pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia. OTIn vuosiraportissa 2021 sairauskohtausonnettomuudet on käsitelty erikseen, omassa luvussaan.

Voit avata raportin kokonaisuudessaan tästä, tai valita itseäsi kiinnostavat osiot alla olevista kuvallisista nostoista. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Avaa OTI-vuosiraportti 2021 kokonaisuudessaan (pdf)

Piittaamattomuus ja riskien kasaantuminen onnettomuuksien taustalla

Kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien taustalla on usein ylinopeutta, päihteiden käyttöä ja puutteita turvalaitteiden käytössä. 

Lue lisää tiedotteesta

Autonperä kurtussa

Muutoksia aineistossa

Vuosien 2020 ja 2021 raporteissa sairauskohtausonnettomuudet on eriytetty muusta tutkinta-aineistosta, ja tilastointi noudattaa paremmin virallisen tieliikenneonnettomuustilaston linjaa. Näissä raporteissa esiintyvien aiempien vuosien onnettomuudet on rajattu samalla tavoin, eli ilman sairauskohtausonnettomuuksia. 2020 ja 2021 vuosiraporttien aikasarjoissa esiintyvät vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia.

Sen sijaan vuosien 2020 ja 2021 vuosiraportissa esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempina vuosina tehtyjen OTI-vuosiraporttien lukuihin, sillä niissä sairauskohtausonnettomuuksia ei ole eritelty muista onnettomuuksista.

 

Aiemmat OTI-vuosiraportit

Lataa raportit alla olevista linkeistä. Raportit avautuvat uuteen ikkunaan.

OTI-vuosiraportti 2020 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2019 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2018 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2017 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2016 (pdf)

OTI-vuosiraportti 2015 (pdf)