Liikennevakuutuskeskus täyttää 100 vuotta 2023

Suomen Automobiilitariffiyhdistys perustettiin 1.10.1923. Sen perustivat Fennia, Pohjola ja Sampo, ja tavoitteena oli yhteistyö vakuutusehto- ja maksukysymyksissä. Liikennevakuutuskeskuksen toiminnan lasketaan alkaneen tästä. Nykyään keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Vuonna 1925 alkoi lain säätämä liikennevakuutustoiminta. Tuolloin liikennevakuutus oli aina kalenterivuoden pituinen, vaikka ajoneuvo olisi vaihtanut omistajaa vuoden aikana. Uusi seuraavan vuoden vakuutus piti ottaa lokakuussa.

Yhdistyksen tehtävät siirtyivät vuonna 1930 Autovakuutuslaitosten Liitolle (myöhemmin Suomen Autovakuutusliitto AVL), jonka yleisluontoisena päämääränä oli työskennellä liikennevakuutusolojen kehittämiseksi.

1938 tuli voimaan autovastuulaki. AVL jatkoi autovakuutustoiminnan hoitoa ja liikennevakuutusyhtiöiden tuli liittyä uuteen Liikennevakuutusyhdistykseen. Lain myötä vakuutuskäytäntö muuttui, ja ajoneuvon vaihtaessa omistajaa uuden omistajan tuli hankkia ajoneuvolle uusi vakuutus.

1953 aloitettiin vihreä kortti -järjestelmä, joka helpotti automatkailua ulkomailla. Nykyään suomalaisen ajoneuvon liikennevakuutus on voimassa pääsääntöisesti Euroopassa sekä muutamissa Afrikan maissa.

Vuonna 1967 perustettiin liikenneturvallisuustoimikunta (VALT, nykyisin Onnettomuustietoinstituutti OTI), jonka tehtävänä on liikennevahinkojen torjunta ja tutkinta. Nykyään OTI hallinnoi kansainvälisesti ainutlaatuista liikenneonnettomuuksien ja -vahinkojen tietovarantoa.

1994 Liikennevakuutusyhdistys muuttui Liikennevakuutuskeskukseksi. Keskus hoitaa lakisääteistä vakuutus- ja korvaustoimintaa sekä koordinoi jäsenyhtiöidensä yhteistyötä ja kansainvälisiä tehtäviä.