Säkert i
trafiken

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelser i att betala lagstadgade trafikförsäkringspremier. Institutet för olycksinformation (OTI) vid centralen främjar trafiksäkerheten genom att samordna verksamheten vid undersökningskommittéerna för trafikolyckor och sammanställa statistik över olyckor.

Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar i Finland är medlemmar i centralen, som sköter många internationella uppgifter.