Trafikförsäkringscentralen sköter trafikskador som orsakats av oförsäkrade och oidentifierade fordon, skador som orsakats av utländska fordon, skador som orsakats av förflyttnings- och gränsförsäkrade fordon, renskador som orsakats av fordon och skador som orsakats av fordon som är befriade från försäkringsplikten.

Läs anvisningarna för ansökan om ersättning hos TFC här.