Trafikförsäkringscentralen sköter trafikskador som orsakats av oförsäkrade och oidentifierade fordon, skador som orsakats av utländska fordon, skador som orsakats av förflyttnings- och gränsförsäkrade fordon, renskador som orsakats av fordon och skador som orsakats av fordon som är befriade från försäkringsplikten.

Läs anvisningarna för ansökan om ersättning hos TFC här.

Trafikskada som orsakats av oförsäkrat fordon keyboard_arrow_down
Trafikskada som orsakats av oidentifierat fordon keyboard_arrow_down
Skador som orsakats av förflyttningsförsäkrade fordon keyboard_arrow_down
Skador som orsakats av gränsförsäkrade fordon keyboard_arrow_down
Renskador keyboard_arrow_down
Skador som orsakats av utländska fordon keyboard_arrow_down
Ersättning för trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsplikt keyboard_arrow_down