Webbsidans undersidor:

Trafikförsäkringscentralen (TFC) är informationscentralen i Finland enligt det så kallade trafikförsäkringsdirektivet. Detta innebär att du med hjälp av TFC kan ta reda på både försäkringsbolaget för det fordon som varit delaktigt i en skada som inträffat utomlands och bolagets ersättningsrepresentant, om du vet fordonets registernummer.

TFC bistår skadelidande personer med att sköta ersättningsärenden genom att tillhandahålla en söktjänst för ersättningsrepresentantregistret.

Via representanten kan du i Finland uträtta ärenden på de inhemska språken i det försäkringsbolag som ansvarar för skadan.

Förutom skadelidande i trafikskador kan registret användas av informationscentralerna i andra länder för att ta reda på försäkringsbolaget för finländska fordon.

Gå till ersättningsrepresentantregistret

Om ersättningsrepresentantregistret

I registret finns uppgifterna om det bolag som ansvarar för en skada som inträffat utomlands eller om bolagets ersättningsrepresentant. Av kontaktinformationen i registret framgår vem du ska kontakta för att ansöka om ersättning.

Med ersättningsrepresentant avses en part som ett utländskt försäkringsbolag har auktoriserat som sin representant för regleringen av internationella skador. Ersättningsrepresentanten handlägger trafikskador för det utländska försäkringsbolagets räkning.

För att få information om bolaget eller ersättningsrepresentanten ska du uppge hemlandet för det fordon som orsakat skadan. Om du redan vet försäkringsbolaget för det fordon som orsakat skadan får du närmare kontaktinformation via sökningen.

Söktjänsten i ersättningsrepresentantregistret är avgiftsfri.

Kontakta oss om det gäller en skada som ett utländskt fordon har orsakat i Finland

Trafikförsäkringscentralen handlägger i regel skador som utländska fordon orsakat i Finland. Om en skada inträffar ska du kontakta Trafikförsäkringscentralen. Se anvisningarna på sidan Så här ansöker du om ersättning hos TFC.