Sök ersättningsrepresentant i registret

Trafikförsäkringscentralen (TFC) är ett sådant informationscentrum i Finland som det så kallade trafikförsäkringsdirektivet förutsätter. Det innebär att du med hjälp av TFC kan ta reda på vilket försäkringsbolag som har försäkrat det fordon som varit delaktigt i skadan, och vilken bolagets skaderegleringsrepresent är, om du känner till fordonets registernummer. Via representanten kan du i Finland uträtta ärenden på inhemska språk i det försäkringsbolag som ansvarar för skadan.

TFC bistår skadelidande personer med att sköta ersättningsärenden genom att tillhandahålla en söktjänst för ersättningsrepresentantregistret. I registret hittar skadelidande ersättningsrepresentanter för det ansvariga bolaget eller som bolaget anlitat. Av kontaktuppgifterna i registret framgår vem den skadelidande ska kontakta för att söka ersättning.

För att få information om bolaget eller ersättningsrepresentanten ska du uppge hemlandet för det fordon som orsakat skadan. Om du redan känner till fordonets försäkringsbolag får du detaljerade kontaktuppgifter via sökningen.

Med ersättningsrepresentant avses en part som ett utländskt försäkringsbolag har befullmäktigat att agera som sin representant i regleringen av internationella skador. Ersättningsrepresentanten handlägger trafikskador för det utländska försäkringsbolagets räkning.

Förutom parter i trafikskador kan sökfunktionen användas av bland annat sjukvårdsdistrikt och informationscentraler i andra länder för att söka försäkringsbolag för finska fordon. Registeruppgifterna om finska fordon hämtas från Transport- och kommunikationsverket Traficoms Trafik- och Transportregistret.

Tjänsten är avgiftsfri.

Trafikförsäkringscentralen handlägger skador som utländska fordon orsakat i Finland. Om en skada inträffar ska du kontakta Trafikförsäkringscentralen.