Gränsförsäkring ska tecknas för ett i utlandet registrerat fordon som förs in i Finland för tillfällig användning om:

  • fordonet är registrerat i ett land som inte är anslutet till gröna kort-systemet eller
  • ett giltigt grönt kort saknas för fordonet.

Om det gröna kortets giltighetstid går ut innan fordonet förs ut ur landet ska en gränsförsäkring tecknas för den återstående tiden.

En gränsförsäkring gäller i minst 30 dagar och högst 1 år. Giltighetstiden för den utfärdade gränsförsäkringen kan förlängas mot en extra avgift. Dokumentet måste skrivas ut, det räcker inte att visa bilden från telefonen.

Gränsförsäkringar beviljas inte för fordon som är registrerade i EES-länderna. Gränsförsäkringen gäller i alla EES-länder och i Schweiz. Personskador som fordonets förare orsakats ersätts från gränsförsäkringen dock endast om skadefallet inträffat i Finland, Sverige eller Norge. 

Gränsförsäkringen samlar inte försäkrings- och skadehistoria och ger inte rätt till bonus.

Hur skaffar du en gränsförsäkring

Fordonet ska finnas i Finland eller vid gränsen på väg till Finland när försäkringen träder i kraft.

Du kan skaffa en gränsförsäkring från tullen när du anländer till landet. På tullkontoret kan du förlänga en giltig gränsförsäkring. Även Trafikförsäkringscentralen beviljar gränsförsäkringar. 

Ifall du vill skaffa en gränsförsäkring från Trafikförsäkringscentralen ska du besöka vår byrå i Gräsviken, Helsingfors. Vänligen använda den här nätblanketten för att göra en tidsbokning. Tyvärr finns blanketten endast på engelska. Gränsförsäkring kan inte tecknas via e-post eller post. Ta med ditt fordonsregistreringsbevis och gröna kortet om det är giltigt.

Reservera tid

Gränsförsäkringar som tecknas hos Trafikförsäkringscentralen kan endast betalas med betalkort.