Försäkring av fordonet är en lagstadgad skyldighet

 
Fordonet ska ha en giltig trafikförsäkring om det är registrerat och påställt i trafik. Läs mera om fordonets försäkringsplikt.
 
Trafikförsäkringslagen uppdateras 2024. Ändringarna träder i kraft 1.6.2024. Förnyelsen av lagen grundar sig på nationellt genomförande av EU:s trafikförsäkringsdirektiv.
 
Kolla in länkar nedan om avgörande lagstiftning gällande trafikförsäkrandet: