Före en utlandsresa bör du kontrollera hos ditt bolag att fordonets försäkringar är giltiga och att du har försäkringsskydd i destinationslandet.

Finland hör till det europeiska trafikförsäkringssystemet. Detta innebär att trafikförsäkringen för ett finländskt fordon i regel bara gäller i Europa och vissa afrikanska länder. Försäkringen gäller exempelvis inte i Amerika eller Asien. Trafikförsäkringen är obligatorisk i de europeiska länderna, men ersättningspraxisen och ersättningsnivån kan variera från land till land.

För mer information om att bila i utlandet och om de landsspecifika bestämmelserna i kontakta Automobilförbundet eller ta del av förbundets publikationer på (autoliitto.fi).