Detaljerade grunder för fastställandet av ersättningar vid personskador finns på trafik- och patientskadenämndens  webbplats: www.liikennevahinkolautakunta.fi