Detaljerade grunder för fastställandet av ersättningar vid personskador finns på trafik- och patientskadenämndens  webbplats: www.liikennevahinkolautakunta.fi

Ersättning till fullt belopp keyboard_arrow_down
Sjukvårds- och rehabiliteringskostnader keyboard_arrow_down
Inkomstbortfall keyboard_arrow_down
Försenad arbetsinkomst keyboard_arrow_down
Sveda och värk och annat tillfälligt men keyboard_arrow_down
Bestående men keyboard_arrow_down
Bestående kosmetiskt men keyboard_arrow_down
Vårdbidrag i trafiksäkringen keyboard_arrow_down
Yrkesinriktad rehabilitering keyboard_arrow_down
Invalidpension keyboard_arrow_down
Förlust av underhåll keyboard_arrow_down
Utgifter för begravning keyboard_arrow_down