Institutet för Olycksinformation (OTI) arbetar för att förebygga trafikolyckor i Finland.

Antalet trafikskador har minskat i Finland, men trafiken utgör fortfarande ett allvarligt hot mot medborgarnas hälsa och egendom. Över 100 000 trafikskador anmäls varje år till försäkringsbolagen. Tusentals människor dör eller skadas i trafiken varje år.

OTI tillhandahåller viktig information med vilken man kan påverka trafiksäkerheten genom lagstiftning och praktiska åtgärder. Institutet är en separat enhet vid Trafikförsäkringscentralen.

OTI samordnar opartiska undersökningar av trafikolyckor med dödlig utgång och administrerar information om dem. Dessutom får OTI heltäckande statistik över trafikskador från försäkringsbolagen. De statistiska uppgifternas kvantitet och kvalitet är unika internationellt sett.

I anslutning till materialet tillhandahålls avgiftsfria informationstjänster. Dessutom publiceras varje år flera rapporter om olyckor som kommissionerna undersökt och årlig statistik över trafikskador.

Informationen om olyckor utnyttjas på ett mycket konkret sätt i arbetet för trafiksäkerheten. Information tillhandahålls för vetenskapliga och statistiska undersökningar i både Finland och utlandet. OTI ger också ut undersökningsrapporter om forskning som utförts med stöd av OTI:s stipendier eller forskningsavtal. OTI:s opartiska forskning bidrar till att de myndigheter som ansvarar för trafiksäkerheten har aktuell information.

Institutet för Olycksinformation (OTI) arbetar för att förebygga trafikolyckor i Finland. OTI samordnar verksamheten för undersökningskommissionerna för trafikolyckor och administrerar information om undersökningarna vid sidan av den övriga statistiken över trafikskador. De statistiska uppgifternas kvantitet och kvalitet är unika internationellt sett. OTI tillhandahåller viktig information med vilken man kan påverka trafiksäkerheten genom lagstiftning och praktiska åtgärder. Institutet är en separat enhet vid Trafikförsäkringscentralen.