I hyran för bilen ingår vanligen en grundförsäkring med ett minimiansvarsskydd. Ta ändå gärna reda på om skyddet inkluderar en tillräckligt omfattande trafik- och bilförsäkring eller om du bör teckna tilläggsförsäkringar. Ofta ingår till exempel inget försäkringsskydd för förare och passagerare i minimiförsäkringen.

När du hyr en bil kan du också bli personligen ersättningsansvarig om bilen blir stulen eller utsatt för skadegörelse, ifall försäkringen inte täcker sådana skador.

Om en skada inträffar måste den som hyrt bilen vanligen stå för en självrisk, som kan vara ett tämligen stort belopp. Mot tilläggsavgift kan du emellertid i hyreskontraktet få in en klausul som minskar eller eliminerar självrisken.