Trafikskada utomlands

Kontakta ditt eget försäkringsbolag redan före resan och sätt dig in i vad du ska göra om en skada inträffar. Faktorer som inverkar på situationen är bland annat om du är skyldig part och i vilket land skadan inträffar.

23.03.2015