Webbsidans undersidor:

OTI:s informationstjänst

Måndagar kl. 12.00–15.00, andra vardagar kl. 9.00–15.00
tfn 040 450 4666
e-post: tietopalvelu(@)oti.fi

Institutet för Olycksinformation (OTI) tillhandahåller avgiftsfri informationsservice gällande de material som denna förvaltar.

OTI förvaltar en databas om de skador med dödlig utgång som undersökningskommissionerna för trafikolyckor har utrett och om de skador som har ersatts från försäkringsbolagens trafikförsäkringar. Databaserna omfattar:

  • cirka 250 olyckor med dödlig utgång, och
  • cirka 100 000 trafikskador om året.

Kunderna i vår informationsservice är vanligen myndigheter samt företrädare för läroanstalter och medier. Vi tillhandahåller erforderligt material och hjälper till med tolkningen av materialet. Det material som överlåts via informationsservicen är vanligen uppgifter i korstabeller, där inga enskilda olyckor kan identifieras.

Vi har ett brett informationsunderlag och kan ofta hjälpa även i svåra frågor. Och om vi inte själva kan hjälpa till, vidarebefordrar vi frågan till vårt expertnätverk. Till exempel kompletterar Olycksfallsförsäkringscentralens statistik våra uppgifter när det gäller bland annat yrkestrafiken samt cykelolyckor på arbetsvägen.

Material överlåts även för statistisk eller vetenskaplig forskning samt för myndigheternas trafiksäkerhetsarbete. Gå till sidan Överlåtelse av material för forskning.

Ansvarig för OTI:s informationstjänst är trafiksäkerhetschef Esa Räty, tfn 040 922 1365.