Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Trafikförsäkringscentralen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.lvk.fi/sv/ och har upprättats / uppdaterats 31.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Detta utlåtande gäller också ersättningsrepresentantregistret: https://www.lvk.fi/ic/#!/search. Ersättningsrepresentantregistret har gjorts helt tillgängligt. Om du ändå, upptäcker brister, kan du ge feedback via blankett som finns på denna sida.

Microsoft har meddelat att de kommer att sluta stödet av Internet Explorer (IE) i augusti 2021. Vi arbetar för att säkerställa att vår webbplats kan nås med en IE-webbläsare fram till augusti 2021. Webbplatsens utseende och funktioner är dock annorlunda när du använder IE. För att säkerställa en bättre användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner en annan webbläsare istället för IE, om möjligt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Vissa pdf-dokument är inte helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:

  • PDF-filer som inte är helt tillgängliga har publicerats på webbplatsen efter den 23 september 2018. Det kan hända att de saknar alt-text i bilderna, och titelfonter kan vara ofullständiga.
  • PDF-formulär är ännu inte helt tillgängliga. Att göra dem tillgängliga är på gång och färdigt blir det senast på slutet av Mars 2021. Användningen av pdf-formulär är inte nödvändig för att söka ersättning.
  • Intyg om försäkrings- och skadehistoria skickas till kunden i pdf-format. Intyget är inte ännu tillgängligt, men att göra det tillgänglig är på gång och färdigt blir det senast på slutet av året 2021.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • 1.3.3 Sensoriska kännetecken

Möjlig att uppfatta: Försäkringscentralens årsberättelse har inte gjorts med helt tillgängligt teknik.

Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • Innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören: Det Internationell blankett för skadeanmälan (pdf) är en standard och görs inte av Trafikförsäkringscentralen.
  • Filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018: Till exempel statistiska raportter, som har publicerats före 23.9.2018. Innehållet i dessa filer i tillgängligt format kan begäras via e-post på tietopalvelu@oti.fi, OTI:s informationstjänst.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge feedback med hjälp av blankett som finns längst ner på sidan.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Din feedback om tillgängligheten till vår webbplats