Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.lvk.fi ja on päivitetty 31.3.2021.

Olemme käyttäneet palveluidemme saavutettavuuden arvioimisessa ulkopuolista asiantuntijaa sekä työkalua.

Digipalvelun saavutettavuuden tila: Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Tämä selostee koskee myös Korvausedustajarekisterin hakupalvelua osoitteessa: https://www.lvk.fi/ic/#!/search. Korvausedustajarekisteristä on tehty täysin saavutettava. Jos kuitenkin havaitset puutteita, voit antaa palautetta tältä sivulta löytyvällä lomakkeella.

Microsoft on ilmoittanut lopettavansa Internet Explorer (IE) -internetselaimen tuen elokuussa 2021. Pyrimme varmistamaan, että sivustoamme voi käyttää IE-selaimella elokuuhun 2021 asti. Sivuston ulkoasu ja toiminnallisuudet ovat kuitenkin erilaisia IE:llä selatessa. Paremman käyttökokemuksen varmistamiseksi suosittelemme lataamaan IE:n sijaan jonkun muun selaimen, mikäli se on mahdollista.

Ei saavutettava sisältö: Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Osa pdf-dokumenteista ei ole täysin saavutettavia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

  • Sivuilla on julkaistu 23.9.2018 jälkeen pdf-tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Niistä saattaa puuttua alt-tekstejä kuvista sekä otsikkofontit ovat merkitty puutteellisesti. Kyseiset tiedostot ovat esimerkiksi tilastoraportteja. Liikenneturvallisuustilastoja voi tiedustella eri muodossa OTI-tietopalvelusta tietopalvelu@oti.fi. Raporttejamme on uudistettu, ja täysin saavutettavia niistä saadaan arviolta vuoden 2021 lopussa.
  • Kaikki pdf-muotoiset lomakkeet eivät vielä ole kaikilta osin saavutettavia. Niiden muuttaminen saavutettaviksi on työn alla vuoden 2021 aikana. Pdf-lomakkeiden käyttäminen ei ole välttämätöntä korvausten hakemiseksi. Seuraavat lomakkeet eivät vielä ole saavutettavia: kuorma-auton, linja-auton ja taksin seisonta-aikaselvitykset, valtakirja ajoneuvon vakuuttamista ja rekisteröintiä varten sekä työnantajan palkkailmoitus. Muut pdf-lomakkeet ovat saavutettavia.
  • Vakuutus- ja vahinkohistoriatodistus (VVH-todistus) toimitetaan asiakkaalle pdf-muodossa. Todistus ei ole vielä saavutettava, mutta muuttaminen saavutettavaksi on työn alla vuonna 2021.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Vuosikertomus

Vakuutuskeskuksen vuosikertomus ei ole tehty täysin saavutettavalla tekniikalla. 

Pääsisältö ja otsikko

Pääotsikko (H1) ei ole pääsisältöalueen (main) sisällä, joka vaikeuttaa rakenteen ja sijainnin ymmärtämistä ruudunlukuohjelmalla navigoitaessa. Tämä vaikeuttaa myös siirtymistä suoraan sivun sisältöön näppäinoikopolkujen avulla. Hyppylinkillä suoraan sisältöön siirryttäessä hypätään otsikon yli ja se jää lukematta.

Päävalikon käyttö näppäimistöllä

Päävalikossa kohdistus etenee näppäimistöllä navigoitaessa aina kaikkien alavalikon linkkien läpi eikä siirtyminen helposti tiettyyn pääkohtaan onnistu. Ruudunlukuohjelman käyttäjälle jää epäselväksi valikon rakenne ja linkkien väliset suhteet, sillä sekä pääkohdat että alakohdat luetaan peräkkäisinä linkkeinä. Taaksepäin navigoitaessa kohdistus etenee vain pääkohdissa, mikä on epäjohdonmukaista eteenpäin liikkumisen kanssa.

Mac:n Firefox-selaimella kohdistus ei mene lainkaan alavalikon sisään, eikä valikosta näin ollen pääse navigoimaan eteenpäin. Lisäksi kohdistus ei siirry sivun sisältöön.

Vaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 2.4.3

Pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Hakutoiminto

Hakutoiminnon avaavassa painikkeessa ei ole aktiivista elementtiä, joka viestisi sen toiminnasta. Kuvakkeen teksti vihjaa asiasta, mutta on englanniksi (“search”). Kuvakkeen painamisen jälkeen kohdistus ei siirry hakukenttään, minkä vuoksi haun avautumista on hankala havaita eikä hakusanaa pysty kirjoittamaan suoraan.

Vaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.3

Pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Hyppylinkin toiminta

Suoraan sivun sisältöön johtava hyppylinkki ei toimi luotettavasti. Näppäimistöllä navigoitaessa hyppylinkin painaminen (Enter) ei johda sivun sisältöön vaan kohdistus jää yläpalkkiin. Ruudunlukuohjelman käyttäjä pääsee navigoimaan sisältöön ruudunlukijan navigointitoimintojen avulla, mutta näkevälle näppäimistökäyttäjälle tätä mahdollisuutta ei ole.

Vaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 2.4.3

Pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Muita puutteita

WCAG 2.4.7 Visuaalinen kohdistus: Joissakin aktiivisissa elementeissä, kuten esimerkiksi tummansinisellä taustalla olevissa linkeissä, kohdistin ei kaikilla selaimilla erotu riittävästi elementistä.

WCAG 1.4.3 Taustakuvat: Sivustoilla esitetään valkoista tekstiä tummien taustakuvien päällä. Taustakuville ei ole määritelty kiinteää taustaväriä siltä varalta, ettei kuva lataudu oikein (fall-back). Jos kuvat eivät lataudu tai näy, näkyy valkoinen teksti valkoisella pohjalla.

WCAG 1.1.1 Kuvakkeet: Sivustoilla käytetään kuvakkeita, jotka esitetään kuvakekirjaston koodinimen perusteella. Kuvakkeita ei ole piilotettu ruudunlukuohjelmalta, minkä vuoksi ruudunlukuohjelma lukee koodinimet ääneen, eikä kuvakkeilla ole tekstivastineita.

WCAG 1.3.1 Otsikot: Otsikkohierarkiassa on pieniä epäjohdonmukaisuuksia. Logon paikalla oleva tekstilinkki on H6-otsikko. Etusivuilla H5-otsikoita käytetään suoraan H2-tason alla. Sivunostojen (Siirry sivustolla, Ajankohtaista, Muualla verkossa, jne) otsikko on tasolla H3. Joillakin sivuilla tätä edeltävä taso on H1, mutta joillakin toisilla sivuilla se asettuu rakenteessa sisällön viimeisen H2-otsikon alle. Hakutulossivulta puuttuu H1-otsikko.

WCAG 1.3.1 Aktiivisen kohdan korostaminen: Päävalikossa ja vasemman reunan sivunavigaatiossa avoinna oleva kohta korostetaan visuaalisesti, mutta apuvälinekäyttäjälle tarpeellinen ohjelmallinen korostus puuttuu. Ruudunlukijalla käytettäessä käyttäjä ei navigaation perusteella tiedä, mikä kohta on avoinna.

WCAG 4.1.2 Haitarielementit: Haitarielementeissä ei ole aktiivisia kontrolleja (a, button), minkä vuoksi ruudunlukija tulkitsee ja lukee ne tekstielementeiksi. Haitarit saavat näppäimistökohdistuksen (tabindex-attribuutti), mutta niiden toiminta ja tila ei tule selväksi. Nuolenkärki-kuvake luetaan kuvakkeen nimen mukaisesti (“keyboard_arrow_down”).

WCAG 2.4.4 Linkki etusivulle: Sivustoilla käytetään yläpalkissa logon sijaan tekstilinkkiä, joka kertoo palvelun nimen. Linkin tarkoitus ja kohde ei kuitenkaan ole itsestään selvä ruudunlukuohjelman käyttäjälle, joka ei näe linkkiä oikeassa kontekstissa.

WCAG 1.4.4 Tekstikoon suurentaminen: Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu asianmukaisesti, kun vain tekstiä suurennetaan 200 prosenttiin normaalista: Tekstit voivat leikkautua tai mennä päällekkäin.

WCAG 4.1.1 HTML-koodin laatu: Palvelun HTML-koodissa on kohtia, jotka eivät noudata standardia. Puutteita on ainakin seuraavissa asioissa: elementtien sallitut attribuutit, attribuuttien hyväksytyt arvot ja puuttuvat attribuutit.

Mainitut muut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Ei saavutettava sisältö: Ei kuulu lainsäädännön piiriin

  • Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia: Kansainvälinen vahinkoilmoituslomake (pdf) on standardimallinen, eikä se ole Liikennevakuutuskeskuksen tekemä.
  • Toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018: Esimerkiksi tilastoraportteja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Liikenneturvallisuustilastoja voi tiedustella eri muodossa OTI-tietopalvelusta tietopalvelu@oti.fi.
  • Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020: Videot ovat brändivideoita tai rekrytoinnissa käytettäviä videoita, jotka eivät sisällä välttämätöntä informaatiota eivätkä liity korvaustenhakemiseen.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Anna palaute verkkolomakkeella, joka löytyy sivun alareunasta.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Palautteesi verkkosivustomme saavutettavuudesta