Sain vakuuttamattomuusmaksun yhdeltä päivältä, jolloin minulla oli jo vakuutus. Miksi?

Liikennevakuutus on otettava seitsemän (7) päivän kuluessa ajoneuvon ostosta. Jos olet ottanut liikennevakuutuksen vasta kahdeksantena päivänä tai myöhemmin, on ajoneuvo 8. päivästä alkaen vakuuttamaton. Tämä johtuu siitä, että edellisen omistajan vakuutusyhtiön vastuu jatkuu seitsemän päivää ja on siten päättynyt seitsemännen päivän päätteeksi keskiyöllä.

Vakuuttamattomuusmaksu peritään myös vakuutuksen ottamispäivältä, jos vakuutus on otettu vasta seitsemännen päivän jälkeen. Muista siis ottaa ajoneuvolle vakuutus viimeistään seitsemäntenä päivänä ostosta.

Otin ajoneuvolle liikennevakuutuksen seitsemän (7) päivän sisällä sen ostamisesta. Miksi sain silti vakuuttamattomuusmaksun?

Olet ostanut ajoneuvosi ns. väliomistajalta, joka ei ole rekisteröinyt sitä nimiinsä eikä ottanut sille liikennevakuutusta. Tällöin sinun on otettava liikennevakuutus välittömästi ostopäivänä. Koska edellisellä omistajalla ei ole ollut liikennevakuutusta, seitsemän päivän määräaikaa ei valitettavasti voida laskea sinun hyväksesi. Jos vakuuttamattomalla ajoneuvolla olisi aiheutettu liikennevahinko, olisi Liikennevakuutuskeskus korvannut vahingon vain syyttömälle osapuolelle ja perinyt sinulta vakuutuksen laiminlyönnistä seuraavan maksun.

Ajoneuvoa ei kannata ostaa väliomistajalta.

Alkaako vastuuni ajoneuvon vakuuttamisesta, kun ostan ajoneuvon vai kun saan sen haltuuni?

Vastuu alkaa ajoneuvon ostohetkestä. Vakuuttamisvelvollisuuden kannalta ei ole merkitystä, milloin saat ajoneuvon haltuusi.

Voiko vakuutuksen saada alkamaan takautuvasti ostopäivästä?

Ei voi. Vakuutus alkaa aikaisintaan vakuutuksen tekohetkenä. Lue lisää sivulta Vakuutuksen ottaminen.

Miksi joudun maksamaan vakuuttamattomuusmaksun, vaikka en aja ajoneuvollani?

Kun ajoneuvo on rekisteröitynä liikennekäyttöön, sillä on oltava voimassa oleva liikennevakuutus, vaikka sillä ei ajettaisi lainkaan. Jos ajoneuvolla ei ajeta, sen voi poistaa liikennekäytöstä vakuutusyhtiöiden tai liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palveluissa.

Ajoneuvon huono kunto, säilyttämistapa, ajokortin puuttuminen tai ajokielto eivät myöskään vapauta vakuuttamisvelvollisuudesta.

En pystynyt tekemään rekisteröintiä, koska en saanut ajoneuvon papereita ajoissa. Miksi joudun maksamaan vakuuttamattomuusmaksun?

Liikennevakuutus on otettava aina seitsemän (7) päivän sisällä, vaikka ajoneuvon asiakirjoissa olisi puutteita tai et olisi saanut niitä ajoissa myyjältä. Rekisterinumero tai muu vastaava ajoneuvon yksilöintitieto riittää liikennevakuutuksen ottamiseen.

Rekisteröintiin tarvittava sähköinen varmenne on voimassa 14 päivää. Onko minulla varmenteen voimassaolon ajan aikaa tehdä rekisteröinti ja ottaa liikennevakuutus?

Vaikka varmenne on voimassa 14 päivää, liikennevakuutus tulee aina ottaa seitsemän (7) päivän sisällä ajoneuvon ostamisesta. Myös ajoneuvon rekisteröinti tulee hoitaa seitsemän päivän kuluessa. Voit hoitaa rekisteröinnin vakuutusyhtiöiden palveluissa samalla, kun otat liikennevakuutuksen.

Miksi laiminlyöntimaksun laskun saaminen kestää niin kauan?

Laskun saamisessa kestää pitkään, keskimäärin kolme kuukautta. Valtiokonttori määrää laiminlyöntimaksun Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) esityksen perusteella. Vasta tämän jälkeen LVK voi lähettää asiakkaalle laskun. LVK lähettää asiakkaalle laskun välittömästi, kun tieto Valtiokonttorin määräyksestä saapuu keskukselle.

Valitettavasti LVK ei pysty kiirehtimään laskujen lähettämistä asiakkaan toiveesta. Laskun lähettämisen viivästyminen ei kuitenkaan kasvata laskun loppusummaa, vaan maksu pysyy ennallaan käsittelyajan kestosta riippumatta.

Sain ilmoituksen vakuuttamattomuudesta. Ilmoituksessa ei ollut maksutietoja, miten voin hoitaa maksun?

Ilmoituskirjeen saapuessa et voi vielä maksaa sitä. Maksun voi hoitaa vasta, kun olet saanut erillisen laskun. Tämä kestää muutaman kuukauden.

Miksi liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksut voivat olla niin suuria?

Vakuuttamattomuusmaksuilla katetaan vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot syyttömälle osapuolelle. Tällaisia vahinkoja sattuu satoja vuosittain.

Minulla on edullinen liikennevakuutus ja hyvät bonukset, kuinka vakuuttamattomuusmaksu voi olla näin suuri?

Vakuuttamattomuusmaksu ei ole vakuutus, joten siinä ei huomioida yksilöllisiä bonuksia. Maksun laskemisessa ei käytetä vakuutusyhtiöiden tietoja, vaan Liikennevakuutuskeskuksen tekemiä ns. riskilaskelmia.

Mistä Liikennevakuutuskeskus on saanut tiedon ajoneuvoni vakuuttamattomuudesta?

Traficom lähettää Liikennevakuutuskeskukselle ilmoituksen ajoneuvoista, joille ei ole otettu liikennevakuutusta. Lisäksi poliisi valvoo liikenteessä, onko ajoneuvolla voimassa oleva liikennevakuutus. Poliisilla on tähän tarkoitukseen esimerkiksi automaattisia rekisterikilpien lukulaitteita.

En saanut liikennevakuutusta, koska minulla on luottohäiriömerkintä. Mitä pitää tehdä?

Vakuutusyhtiö on velvollinen myöntämään liikennevakuutuksen. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus periä yhden vakuutuskauden maksu etukäteismaksuna esimerkiksi silloin, jos asiakkaalla luottohäiriöitä. Tällöin vakuutus astuu voimaan vasta, kun etukäteismaksu on suoritettu.

Otin myöhässä liikennevakuutuksen omistamaani ajoneuvoon. Ajoneuvolle merkittiin myös haltija, jonka käyttöön se tuli. Miksi vakuuttamattomuusmaksu meni ajoneuvon haltijalle eikä minulle eli omistajalle? Eikö maksua voisi lähettää minulle?

Vakuuttamattomuusmaksu peritään ensisijaisesti ajoneuvon haltijalta. Mikäli maksua ei saada perittyä haltijalta, siirtyy maksuvelvollisuus vasta sen jälkeen omistajalle. Jos haluat maksaa vakuuttamattomuusmaksun ajoneuvon haltijan puolesta, voit toki maksaa hänelle lähetetyn laskun.

Mihin voin valittaa vakuuttamattomuusmaksusta ja sen käsittelystä?

Mikäli vakuuttamattomuusmaksu perustuu mielestäsi virheelliseen tietoon, olethan välittömästi yhteydessä Liikennevakuutuskeskukseen asian selvittämiseksi. Löydät ohjeet yhteydenottoon sivulta Näin vastaat lähettämäämme tiedusteluun liikennevakuutuksen laiminlyönnistä.

Jos taas Valtiokonttorin tekemä laiminlyöntimaksupäätös on mielestäsi virheellinen tai katsot, että liikennevakuutuslakia on sovellettu väärin, voit hakea siihen muutosta tekemällä valituksen Valtiokonttorin päätöksen mukana tulleiden valitusohjeiden mukaisesti.