Tutkimukset

Tälle sivulle on koottu tutkimuksia, joissa OTI on ollut mukana tai joihin on käytetty OTIn aineistoja. OTIn aineistoja ovat tietokanta liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista.

Tutkimukset on lajiteltu teemoittain.

Turvavarusteet ja -järjestelmät

Utriainen ym.: Which not-at-fault crashes are unavoidable by using current active safety technology? (2022)

Tutkimusartikkelissa tarkastellaan missä onnettomuuksissa törmäyksen vastapuolen auton aktiiviset turvalaitteet eivät voi estää onnettomuutta.

Utriainen: The Potential of Key Driver Assistance Systems to Improve Road Safety and Automated Driving Systems to Improve Pedestrian and Cyclist Safety (2021)

Utriaisen väitöskirja käsittelee ajoneuvojen keskeisten avustinjärjestelmien mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä automaattiautojen mahdollisuuksia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseen.

Koisaari: How Passenger Cars Protect their Drivers and Should Cars be Protected from their Drivers: from Airbags to Automated Driving (2020)

Kuinka autot suojaavat kuljettajiaan ja pitäisikö autoja suojata kuljettajiltaan: turvatyynyistä ajamisen automaatioon.

Utriainen: Kaista-avustimen potentiaaliset turvallisuusvaikutukset (2019)

Lahtinen ym.: Turvavyön ja turvatyynyn vaikutukset henkilöauto-onnettomuuksissa (2017) 

Jalankulku ja pyöräily

Utriainen ym.: Single-bicycle crashes in Finland – Characteristics and safety recommendations (2023)

Tarkastelu polkupyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksista ja turvallisuussuosituksista niiden pohjalta. Yksittäisonnettomuuksilla tarkoitetaan onnettomuuksia, joissa ei ole mukana muita osallisia pyöräilijän lisäksi.

O'Hern ym.: Exploratory Analysis of Pedestrian Road Trauma in Finland / Jalankulkuonnettomuudet Suomessa (2021)

Tutkimus on julkaistu englanniksi ja on avoimesti saatavilla Sustainability-lehden erikoisnumeron osana verkossa.

Valtonen: Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet (2017)

Maastoliikenne

Valtonen: Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet 2014–2018 (2020)

Airaksinen ym.: Maastoliikenteen onnettomuudet (2015) *

*OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

 

OTIn aineistojen potentiaali tutkimuskäytössä

Utriainen: Onnettomuustietorekisterin hyödyntäminen tieliikenteen automatisaation turvallisuuden tutkinnassa (2018)

Rajamäki ym.: Tutkijalautakunta-aineiston tutkimuskäyttö – esimerkkinä raskaan liikenteen onnettomuudet (2014) *

* OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Ajoterveys

Löytty: Moottoriajoneuvon kuljettajien ajokunto ja ajoterveys tieliikenteen turvallisuustekijöinä (2014) *

Mikkonen: Ajokortin uusintaan liittyvien ikäkausitarkastusten vaikutus liikennemenestykseen (2014) *

* OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Raportti- ja tutkimusluettelo

Lataa tiedosto: Raportti- ja tutkimusluettelo, alkaen 2010 (excel) 

Jos tarvitset raportti- ja tutkimusluettelosta löytyviä tutkimuksia tai sitä vanhempia tutkimuksia, voit olla yhteydessä liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvolaan, etunimi.sukunimi@oti.fi.