Tutkimukset

Tälle sivulle on koottu tutkimuksia, joissa OTI on ollut mukana tai joihin on käytetty OTIn aineistoja. Tutkimukset on lajiteltu teemoittain:

Turvavarusteet ja -järjestelmät

Utriainen ym.: Which not-at-fault crashes are unavoidable by using current active safety technology? (2022)

Utriainen: The Potential of Key Driver Assistance Systems to Improve Road Safety and Automated Driving Systems to Improve Pedestrian and Cyclist Safety (2021)

 • Utriaisen väitöskirja käsittelee ajoneuvojen keskeisten avustinjärjestelmien mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä automaattiautojen mahdollisuuksia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseen.
 • Lataa väitöskirja Tampereen yliopiston sivuilta

Koisaari: How Passenger Cars Protect their Drivers and Should Cars be Protected from their Drivers: from Airbags to Automated Driving (2020)

Utriainen: Kaista-avustimen potentiaaliset turvallisuusvaikutukset (2019)

Lahtinen ym.: Turvavyön ja turvatyynyn vaikutukset henkilöauto-onnettomuuksissa (2017) 

Jalankulku ja pyöräily

Utriainen ym.: Single-bicycle crashes in Finland – Characteristics and safety recommendations (2023)

 • Tarkastelu polkupyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksista ja turvallisuussuosituksista niiden pohjalta. Yksittäisonnettomuuksilla tarkoitetaan onnettomuuksia, joissa ei ole mukana muita osallisia pyöräilijän lisäksi.
 • Avaa artikkeli Journal of Safety Research -julkaisussa

O'Hern ym.: Exploratory Analysis of Pedestrian Road Trauma in Finland / Jalankulkuonnettomuudet Suomessa (2021)

Valtonen: Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet (2017)

Renkaat

Malmivuo: Talvirengastyypin vaikutus liikenneturvallisuuteen (2023)

Lahti ym.: Tieliikennelain uudistuksen vaikutus talvi- ja kesärenkaiden käyttöön (2021)

Maastoliikenne

Valtonen: Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet 2014–2018 (2020)

Airaksinen ym.: Maastoliikenteen onnettomuudet (2015)

 • Avaa tutkimus pdf-muodossa
 • OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

OTIn aineistojen potentiaali tutkimuskäytössä

Utriainen: Onnettomuustietorekisterin hyödyntäminen tieliikenteen automatisaation turvallisuuden tutkinnassa (2018)

Rajamäki ym.: Tutkijalautakunta-aineiston tutkimuskäyttö – esimerkkinä raskaan liikenteen onnettomuudet (2014)

 • Avaa tutkimus pdf-muodossa
 • OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Ajoterveys

OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Löytty: Moottoriajoneuvon kuljettajien ajokunto ja ajoterveys tieliikenteen turvallisuustekijöinä (2014)

Mikkonen: Ajokortin uusintaan liittyvien ikäkausitarkastusten vaikutus liikennemenestykseen (2014)

Muita aiheita

Luoma: Kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin vaikuttaneita taustatekijöitä 2005–2014 (2022)

Maasalo: Drivers with child passengers in fatal crashes: cautious but distracted? (2021)

Tikka: Land-traffic crash leading to passenger vehicle submersion, drowning and other fatal injuries: A 44-year study based on records from the Finnish Crash Data Institute (2021)

Hyyrynen: Liikenneympäristön riskit henkilövahinko-onnettomuuksissa pääteillä (2019)

Räty & Länsivuori: Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet (2015)

 • Avaa tutkimus pdf-muodossa
 • OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Räty: Kuntaliitosalueiden liikenneonnettomuudet – Viiden kuntaliitoskunnan liikenneonnettomuuksien tarkastelu (2015)

 • Avaa tutkimus pdf-muodossa
 • OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Valtonen: Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio (2014)

 • Avaa tutkimus pdf-muodossa
 • OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Raportti- ja tutkimusluettelo

Lataa tiedosto: Raportti- ja tutkimusluettelo, alkaen 2010 (excel) 

Jos tarvitset raportti- ja tutkimusluettelosta löytyviä tutkimuksia tai sitä vanhempia tutkimuksia, voit olla yhteydessä liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvolaan, etunimi.sukunimi@oti.fi.