31.5.2023 asti: Pääsääntönä on, että suomalaisen ajoneuvon ollessa syyllinen Venäjän vihreä kortti -toimisto Moskovassa koordinoi vahingonkäsittelyprosessin. Varsinainen vahingonkäsittely tapahtuu venäläisessä vihreän kortin järjestelmään kuuluvassa liikennevakuutusyhtiössä vihreä kortti -toimiston toimeksiantona.

1.6.2023 alkaen: Vihreät kortit eivät ole enää voimassa Venäjällä. Vahinkotapaukset hoidetaan vakuutuksen myöntäneen venäläisen vakuutusyhtiön kanssa. 

Vahingon sattuessa täytä ja allekirjoita (nimenselvennyksineen) vahinkoilmoituslomake. Venäjälle matkustettaessa kannattaa tulostaa mukaan kansainvälinen vahinkoilmoituslomake. Lataa kansainvälinen vahinkoilmoituslomake Lomakkeet-sivulta.

Jos joudut liikennevahinkoon Venäjällä:

  • Kutsu poliisi paikalle aina kaikissa liikennevahinkotilanteissa. Poliisin hätänumero Venäjällä on 102.
  • Huomaa, että ajoneuvoja ei saa liikuttaa vahinkopaikalla ennen poliisin tuloa.
  • Poliisilta on pyydettävä tämän laatima vahinkoasiakirja vakuutusyhtiölle tehtävän vahinkoilmoituksen liitteeksi.
  • Ota valokuvat vahingoista ja osallisista ajoneuvoista, jos mahdollista.
  • Hoida asia heti paikan päällä, vaikka matkasuunnitelmasi muuttuisivatkin. Yhteydenoton on Venäjän liikennevakuutusehtojen mukaan tapahduttava viidentoista arkipäivän kuluessa vahinkotapahtumasta, mutta käytännössä monet yhtiöt edellyttävät ilmoitusta viiden arkipäivän kuluessa.

Jos olet syytön vahinkoon:

  • Ota selville venäläisen osapuolen vakuutusyhtiö ja ota välittömästi yhteyttä siihen. Yhteystiedot löytyvät venäläisestä vakuutuskirjasta. Valtaosalla liikennevakuutusyhtiöistä on 24h-vahinkopalvelu jonka kanssa voi asioida ainakin venäjän kielellä.
  • Venäläiset vakuutusyhtiöt vaativat usein myös syyttömän osapuolen henkilökohtaista käyntiä yhtiön konttorissa vahinkoilmoituksen tekemistä varten. Ota mukaan poliisilta saamasi vahinkoasiakirja ja liitä se vahinkoilmoitukseen.
  • Älä tee minkäänlaisia sopimuksia vahingonkorvauksesta syyllisen osapuolen kanssa. Tämä voi johtaa vakuutuskorvauksen epäämiseen.

Jos venäläisellä ajoneuvolla ei ole vakuutusta tai vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi, Venäjän autovakuuttajien liitto hoitaa vahingon selvittelyn ja maksaa korvaukset vahingon kärsineelle.

Liikennevakuutuskeskus ei käsittele Venäjällä tapahtuneita liikennevahinkoja.